logo Helse Sør-Øst

Styrker akuttberedskapen med frivillige

Sykehuset i Vestfold har tatt i bruk en ny app som gjør at frivillige akutthjelpere blir synlige i AMK-sentralens kart. Dermed kan akuttberedskapen styrkes med frivillige i tidskritiske situasjoner. 

Publisert 10.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
- Samarbeidet mellom Sykehuset i Vestfold og Norsk folkehjelp og Røde kors lokalt skal nå testes ut de neste månedene. I neste omgang vil vi vurdere om løsningen kan etableres i hele regionen og på sikt også nasjonalt. Dette er en spennende utprøving av hvordan ny teknologi og nye samarbeidsformer kan tas i bruk for å styrke tjenestene. Sykehuset i Vestfold har gjort en strålende jobb i dette prosjektet, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen. 

Helse Sør-Øst RHF har bidratt økonomisk og Sykehuspartner har bidratt med å få det tekniske på plass.