logo Helse Sør-Øst

Styrker arbeidet med digital hjemmeoppfølging

Det skal bli enklere for sykehusene i regionen å ta i bruk nye digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem. Det kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen. Denne uken inngikk Helse Sør-Øst rammeavtale med seks leverandører.

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 13.02.2023
Eldre dame og hvitkledd ansatt ser på et pilleglass
​Avtaler er inngått med leverandørene Checkware, Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers. Samlet tilbyr de et bredt spekter av løsninger for ulike bruksområder innen digital hjemmeoppfølging. Eksempler er utsending og innsamling av skjema og høsting/visning av målinger som pasienten kan gjøre hjemme ved hjelp av medisinskteknisk utstyr, digital egenbehandlingsplan, veiledet internettbehandling og samvalg.

Rune Simensen

Rune Simensen

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. 

​​Enklere å dele gode løsninger 

​​Mange pasienter med kroniske sykdommer som KOLS, diabetes, kreft og psykiske lidelser, har allerede tilbud om hjemmeoppfølging via ulike digitale løsninger. Det betyr at de kan ha dialog med sine behandlere og få oppfølging uten å måtte reise til sykehuset. I dag er det mer enn 70 ulike prosjekter på dette området i regionen. Erfaringene er gode og viser at pasienttilbudet både blir bedre og mer effektivt (helsedirektoratet.no).


– Med rammeavtalen som nå er inngått vil det bli enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og å planlegge nye løsninger i fellesskap. Dette er et viktig skritt for å nå målene i vår regionale utviklingsplan, sier Simensen.

Øvrige helseregioner har op​​​sjon 

Rammeavtalen skal benyttes til å gjennomføre minikonkurranser og bestille tjenester innenfor det enkelte fagområde eller pasienttilbud. Det er Sykehuspartner som er avtalepart på vegne av regionen.

– Avtalen er viktig også for å få en mer effektiv regional drift og forvaltning av løsningene knyttet til digital hjemmeoppfølging. Den legger til rette for at nye løsninger møter regionale sikkerhetskrav og integreres med regionale kjerneløsninger, som for eksempel DIPS, på en god måte. I kombinasjon med den kommende prosess- og oppgaveplattformen øker dette endringsevnen vår, sier Simensen.

Rammeavtalen har en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse. Avtalen er resultat av et samarbeid med de øvrige helseregionene i landet som har opsjon på å benytte avtalen.