logo Helse Sør-Øst

Styrker rettighetene til psykisk syke

Snart skal voksne som har behov for psykisk helsehjelp henvises til ett sted. – Dette sikrer rettighetene til pasientene, og gjør det også enklere for fastlegene, sier Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 24.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Illustrasjonsbilde av mennesker som går

​Pasienter som blir henvist til en avtalespesialist får ikke ivaretatt de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det betyr blant annet at de ikke alltid får vurdert henvisningen sin innen ti dager, og de får heller ikke tildelt en frist for når helsehjelpen senest skal starte.

– Dette blir bedre når vi etablerer felles henvisningsmottak. Da får pasientene de samme rettighetene, og henvisningene blir vurdert ett sted. Da blir det også enklere for fastleger og andre å henvise, sier Cecilie Skule.

Fra 1. september etableres felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.
– Det har blitt jobbet grundig med dette i snart ett år, og det har vært stor løsningsvilje til å få dette på plass, sier Skule. Hun retter en stor takk til alle som har bidratt i dette arbeidet.

Arbeidet har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene.

Aina Nybakke, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst synes det det er fint at det nå etableres felles henvisningsmottak, og mener at dette vil komme pasientene til gode.
– Dette vil sikre at pasienter som henvises til avtalespesialister også får sine rettigheter vurdert, på lik linje med pasienter som henvises til DPS, sier brukerutvalgets leder Ania Nybakke

I løpet av høsten 2022 skal Helse Sør-Øst RHF levere en rapport som oppsummerer erfaringene med arbeidet med de første felles henvisningsmottakene. Rapporten vil komme med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. Målet er at det skal være felles henvisningsmottak ved alle helseforetak og sykehus i regionen innen 1.september 2023.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.