logo Helse Sør-Øst

Sykehusene har tatt imot over hundre pasienter fra Ukraina

Hittil er det evakuert 103 pasienter til Norge gjennom Medevac-ordningen. 45 av disse pasientene har fått eller får behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Helsetjenesten har gitt pasientene livreddende behandling for alvorlige sykdommer, infeksjoner og skader. 

Publisert 22.10.2022
Sist oppdatert 15.01.2023
Operasjonssal gjennom dører med runde vinduer

I mars 2022 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere en ordning for mottak av pasienter fra Ukraina. Det norske systemet for medisinsk evakuering (Medevac) ble etablert raskt, og Oslo universitetssykehus HF har rollen som nasjonal koordinator.

– Norge gir et viktig bidrag gjennom Medevac-ordningen og avlaster en hardt presset helsetjeneste i Ukraina, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Portrettbilde av Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Etter de første hundre pasientene i Norge, er erfaringene oppsummert.
– Hovedinntrykket er at den nasjonale koordineringen har fungert særdeles godt og at det er gjort en stor innsats i helsetjenesten for å ivareta både pasienter og pårørende, sier Jan Frich.

Han sier at oppdraget krever et betydelig koordineringsarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og ulike statlige etater.

– Vi ser også at det er behov for å involvere kommunene bedre i oppfølgingen av Medevac-pasientene når de er klar for utskrivelse, sier Frich.

Siden 11. mars har 18 europeiske land bidratt med å evakuere totalt 1 416 pasienter gjennom Medevac-ordningen. ​