logo Helse Sør-Øst

Sykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandør

Sykehuspartner har utbetalt et beløp på nesten 280 millioner kroner til DXC. Dette beløpet er resultat av forhandlinger mellom Sykehuspartner og DXC og dekker hovedsaklig kostnader for perioden programmet pågikk fra oktober 2016 fram til det ble stilt i bero i mai 2017.

Publisert 04.01.2018
Sist oppdatert 03.05.2018

Det fremgår av en sak publisert på Sykehuspartners hjemmeside.

Målet med programmet var å raskt modernisere nødvendig infrastruktur for å understøtte effektiv og trygg pasientbehandling. Programmet ble stoppet fordi det ble avdekket svakheter knyttet til informasjonssikkerhet og personvern som måtte håndteres.

Sykehuspartner utreder nå to alternativer for hvordan standardisering og modernisering av infrastrukturen bør gjennomføres,- enten ved å endre kontrakten med DXC eller å terminere den. En del av beløpet som er utbetalt er investeringer med verdi uavhengig av framtidig løsning, mens en del av summen er avhengig av framtidig veivalg.

Styret i Sykehuspartner sender sin anbefaling til framtidig løsning i løpet av første halvår 2018, og videre blir saken lagt fram for styret i Helse Sør-Øst RHF. 

- Uansett hvilken modell som velges vil det være helt avgjørende at kravene til informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF, Atle Brynestad.