logo Helse Sør-Øst

Tar grep om sykepleiestudentenes praksisstudier

Studenter og samarbeidende utdanningsinstitusjoner opplever at praksisstudiene har varierende kvalitet. Derfor igangsettes et prøveprosjekt med økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver. Dette vil bidra til bedre praksisstudier.

Publisert 13.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Tre studiebøker

​​​​Praksisprosjektet

Tilbakemeldinger fra studenter og utdanningsinstitusjoner viser at det er behov for å se på organisering, ansvarsforhold, informasjon om læringsutbytte for studentene, veilederkompetanse og avsatt tid til veiledning.

For å bedre kvaliteten og få en mer ensartet gjennomføring av praksisstudiene for bachelorstudentene i regionen har Norsk Sykepleierforbund og Helse Sør-Øst RHF etablert et felles prosjekt.

På sikt er planen at dette skal gjelde bachelorstudentene i ulike praksisordninger, men i første omgang er det sykepleierstudentene som skal være med på dette utprøvingsprosjektet. 

Tydeligere og forutsigbar o​rganisering

Tilrettelegging for økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver vil bidra til bedre praksisstudier. En tydeligere og forutsigbar organisering av praksisstudiene og en prioritering av utdanningsoppgaven, vil kunne bidra til at veilederrollen blir en attraktiv karrierevei slik at viktig kompetanse beholdes i helseforetakene.

Tre helseforetak i Helse Sør-Øst deltar i prosjektet; Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Universitetet i Sørøst-Norge er også involvert. Lovisenberg diakonale høgskole, VID vitenskapelige høgskole og OsloMet kommer også til å inkluderes etter at utprøvingen er gjennomført.

​–Gode praksisplasser som er relevante, har høy kvalitet og er velorganiserte er avgjørende for at studentene skal nå sitt læringsutbytte, sier Jarle Henriksen, avdelingsdirektør utdanning i Helse Sør-Øst.

–Praksis er studentens første møte med helsetjenesten. En god velkomst, tydelige læringsmuligheter, dyktig praksisveiledere med veilederkompetanse og inkludering av studentene i arbeidsmiljøet er kanskje det viktigste tiltaket helseforetakene kan gjøre for rekruttering av nyutdannede fremover, sier Henriksen.

​​​Trygghet for studenter og veiledere

Vestre Viken er altså et av helseforetakene i Helse Sør-Øst som deltar. I Vestre Viken var det oppstart for sykepleierstudentene på Drammen sykehus nylig. Avdelingene som deltar på dette prosjektet er Medisin 1, Medisin 3, Kirurg 3, Ortopedi og Barne- og ungdomsavdelingen.

–   Vi håper med dette at studentene vil føle seg ivaretatt og trygge i sin praksis. Målet er at praksisveilederne skal oppleve tydeligere rammer og en større trygghet i veilederrollen, sier Annelie Johansson, rådgiver i utdanning i Vestre Viken.

–  Vi ønsker å oppnå økt anerkjennelse av veilederrollen og at studentene opplever god kvalitet og oppnår læringsutbytte. Vi håper også at dette bidrar til økt rekruttering, sier Johansson.