logo Helse Sør-Øst

Tildeler 136 millioner kroner til nye forskningsprosjekter

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2023. Det var i alt 484 søknader til disse forskningsmidlene.

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Kvinnelig ansatt ser i stort mikroskop

​Styret har tidligere i år avsatt 126 millioner kroner som søknadspott for den regionale, tematisk åpne utlysningen og inntil 10 millioner kroner til forskningsprosjekter innen prioriterte områder.  I tillegg videreføres tildeling av i alt 375 millioner kroner til pågående flerårige prosjekter, samt støtte til større strategiske tiltak som forskningsstøttefunkjoner og teknologiske kjernefasiliteter.

Helse Sør-Øst RHF mottok i år i alt 484 søknader om regionale forskningsmidler. Vurderingen av søknadene er utført i fire fagkomiteer med høyt kvalifiserte, habile medlemmer som er rekruttert fra internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer.

Høy nytteverdi for pasientbehandling

I alt 86 nye prosjekter er tildelt regionale forskningsmidler. Dette inkluderer åtte prosjekter innenfor prioriterte områder: pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (3 prosjekter), helsekompetanse (4 prosjekter) og nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i pasientbehandling (1 prosjekt). To prosjekter innen det prioriterte området digitale behandlingsformer innen psykisk helse oppnådde i tillegg tildeling innen den tematisk åpne delen av utlysningen. I tillegg ble syv andre prosjekter som var klassifisert av prosjektleder/søker til å være innen prioriterte områder, tildelt støtte i den åpne delen av utlysningen.

Prosjektene er av fagkomiteene vurdert å være av høy vitenskapelig kvalitet og med stor nytteverdi for pasientbehandlingen. Årets tildeling vitner om stor tematisk bredde i forskningen og inkluderer prosjekter fra helsetjenesteforskning, epidemiologi og psykisk helsevern til evaluering av behandlingsmetoder som kneprotesekirurgi og kirurgi ved hoftebrudd.

​​Tildelingslister:

Individuell innstillingsliste – åpen tematisk utlysning (PDF)Individuell innstillingsliste – prioriterte områder  (PDF)