logo Helse Sør-Øst

Tildeling av 196 millioner kroner til nasjonale kliniske behandlingsstudier

Tolv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 196 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 20. november 2023.

Publisert 20.11.2023
Dame ser i mikroskop

Prosjektene som har fått tildelt midler etter årets utlysning fra KLINBEFORSK viser stor tematisk bredde og er av internasjonale fageksperter vurdert å være av høy vitenskapelig kvalitet og med stor nytteverdi for pasientbehandlingen. 

 

-        Dette er nasjonale kliniske multisenterstudier som involverer forskningssamarbeid på tvers av alle helseregioner. De tildelte prosjektene er av stor betydning for spesialisthelsetjenesten og vil bidra til at flere pasienter i hele landet får mulighet til å delta i kliniske studier. Samtidig er de viktige for kunnskapsutvikling og deling av kompetanse nasjonalt sier Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK.

Klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer

Fire at de tolv tildelte prosjektene omhandler klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer, som er et prioritert område i årets utlysning. De tildelte studiene omfatter persontilpasset trening for pasienter med sjeldne nevromuskulære sykdommer, rituximab-behandling for bedring av lungefunksjon hos pasienter med vanlig variabel immunsvikt (CVID) og to studier på NAD+-behandling av pasienter med henholdsvis Huntingtons sykdom og atypisk parkinsonisme. 

-        Behovet for økt tilbud av kliniske behandlingsstudier for pasienter med sjeldne sykdommer er stort, og det er svært gledelig at forskningsmiljøene har svart godt på årets prioriteringsområde, sier Spreng. De tildelte prosjektene vil bidra til å styrke forskning og kunnskapsutvikling på sjeldne sykdommer, i tråd med målene i Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.

KLINBEFORSK finansierer nasjonale multisenterstudier med krav om forskningsdeltakelse fra alle helseregioner og tilrettelegging for nasjonal pasientinklusjon. Søknader om slike studier skal rettes fra den institusjonen som koordinerer studien, og i denne utlysningen er det gitt tilsagn til studier koordinert i Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.   

 

Om KLINBEFORSK


KLINBEFORSK står sentralt i oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Søknadene til programmet vurderes av internasjonale fageksperter med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. 

Ett av programmets hovedmål er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om utprøvende behandling gjennom strukturerte kliniske studier. Prosjekter som mottar programmidler skal derfor legge til rette for rekruttering av pasienter fra hele landet, og i tillegg er brukermedvirkning obligatorisk for alle prosjektene. Brukere er også representert i KLINBEFORSKs programstyre. 

 


Prosjekter støttet av KLINBEFORSK etter utlysning i 2023 (alfabetisk rekkefølge):

Prosjektleder, koordinerende institusjon Prosjektets tittel Tildeling (mill. kr)
Kjersti Ausen, St. Olavs Hospital HF The effect of topical tranexamic acid on postoperative complications in soft tissue plastic surgery. A multicenter randomized controlled trial 9,6
Michael Bretthauer, Oslo universitetssykehus HF Surgery versus Endoscopic Resection for Incompletely Removed Early Colon CAnceR – SCAR Trial 20,0
Eric Dorenberg, Oslo universitetssykehus HF Scandinavian trial of Uncomplicated Aortic Dissection Therapy (SUNDAY Trial) 10,9
Børre Fevang, Oslo universitetssykehus HF Rituximab for improving lung function in Granulomatous Lymphocytic Interstitial Lung Disease in Common Variable Immunodeficiency* 14,9
Guri Hagberg, Oslo universitetssykehus HF The Safety of Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke patients with recent ingestion of Factor Xa-inhibitors Trial 20,0
Knut Hagen, St. Olavs Hospital HF Multicentre triple blind, placebo controlled, parallel group studies of atorvastatin in respectively episodic and chronic migraine 13,2
Magnus Nakrem Lyngbakken, Akershus universitetssykehus HF  Antibiotic therapy in viral airway infections 17,5
Lasse Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus HF NAD-HD: A randomized clinical trial of nicotinamide riboside in Huntington’s disease* 13,0
Harald Bull Ragnum, Sykehuset Telemark HF PALLiative radiotherapy in symptomatic pelvic SOFT tissue tumors (PALLSOFT) 20,0

Erling Andreas Tronvik, St. Olavs Hospital HF

Candesartan for prevention of cluster headache (CandClus2):  Two multicenter, randomized, placebo-controlled, triple blind studies in patients with the episodic or the chronic form 19,9

Charalampos Tzoulis, Helse Bergen HF

NADAPT - A Randomized Double-blind Trial of NAD Replenishment Therapy in Atypical Parkinsonism* 20,0

Kristin Ørstavik, Oslo universitetssykehus HF

Personalised training for people with rare Neuromuscular Disorders (PETRA-NMD)* 17,1

*Innen prioritert område klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer