logo Helse Sør-Øst

Tildeling av 8,5 millioner til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har fordelt 8,5 millioner kroner på 13 innovasjonsprosjekter i spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
​Helse Sør-Øst RHF lyste ut midler til forskningsbasert innovasjon tidligere i høst, med søknadsfrist 1. november. Midler til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene i regionen. Midlene er stilt til rådighet for å kunne oppnå realisering av ideene. 

Søknadene er behandlet i en eksternt sammensatt vurderingskomité etter gitte kriterier for vitenskapelig kvalitet, samfunnsmessig nytteverdi, gjennomføring av prosjektet, og kommersielt potensial og muligheter for implementering.

Se liste over tildelingene her:
Forskningsbasert innovasjon 2022 (PDF)​​