logo Helse Sør-Øst

Tildeling av 97 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Fem nasjonale, kliniske behandlingsstudier er etter åpen utlysning tildelt totalt 97 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtak om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 21. november 2022. 

Publisert 22.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Sykepleier setter et brett med brød og juice foran pasient i sykehusskjorte
I alt er 29 søknader vurdert etter årets åpne utlysning av KLINBEFORSK-midler. Tildelingen har stor tematisk bredde og omfatter studier av nyretransplantasjon, immunologisk trombocytopeni og selvscreening av atrieflimmer for diagnostikk og behandling i tillegg til to avanserte celleterapistudier rettet mot behandling av kreft og medfødt immunsvikt. 

- Dette er nasjonale kliniske behandlingsstudier som vil ha stor betydning for pasienter i alle helseregioner, hvor året tildeling særlig vil bidra til å styrke den pågående satsingen på avanserte celleterapier i Norge, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK. 

I tillegg til midlene innen åpen utlysning har KLINBEFORSK i 2022 lyst ut inntil 80 mill. kroner til kliniske studier innenfor psykisk helse hos barn/unge og senfølger av covid-19. Behandlingen av søknadene innen de prioriterte områdene er ikke avsluttet og resultatet av søknadsbehandlingen vil derfor komme på et senere tidspunkt.

Om KLINBEFORSK

​KLINBEFORSK finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. Programmet bidrar til å realisere målet i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 om at flere pasienter skal ta del i utprøving av ny og lovende behandling. Søknadene til programmet vurderes av internasjonale fageksperter med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. ​​
Prosjekter som mottar programmidler skal legge til rette for rekruttering av pasienter fra hele landet og må også inkludere brukermedvirkning i prosjektene. Brukere er også representert i KLINBEFORSKs programstyre. 

Prosjekter støttet av KLINBEFORSK etter åpen utlysning i 2022
​Prosjektleder, koordinerende institusjon
​Prosjektets tittel

​Tildeling (mill. kr)
​​Waleed Ghanima / Sykehuset Østfold HF


​Comprehensive Evaluation of Two Second-Line Theapies for Immune Thrombocytopenia - a Registry-Based Pragmatic Randomized Controlled Trial
​19,9
​Emma Haapaniemi / Oslo universitetssykehus HF
​CRISPR-Cas9 gene therapy for STAT1 Gain-of-Function disease
​19,9
​Sigrun Halvorsen / Oslo universitetssykehus HF
​The NORwegian atrial fibrillation self-SCREENing trial (NORSCREEN)
​19,7
​Trond Geir Jenssen / Oslo universitetssykehus HF
​Can SGLT2 Inhibition Preserve Structure and Function in Transplanted Kidneys?
​17,6
​Jon Amund Kyte / Oslo universitetssykehus HF
​CAR-T cell therapy targeting Ewing Sarcoma
​19,8