logo Helse Sør-Øst

Tre kompetansesentre slås sammen

Fra 2025 blir tre nasjonale kompetansesentre for psykisk helse og rusbehandling slått sammen. – Ved å samle tre kompetansesentre, vil vi få et mer robust fagmiljø, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Publisert 02.11.2023
Portrettbilde av Cecilie Skule
– Dette blir et senter med høy kompetanse på tvers av psykisk helse og avhengighet, sier Cecilie Skule.

Sentrene som blir slått sammen er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Det nye senteret skal organiseres i Oslo universitetssykehus. 
– Dette blir et senter med høy kompetanse på tvers av psykisk helse og avhengighet, sier Skule. Hun forteller også at det skal opprettholdes et fag- og kompetansemiljø i Sykehuset Innlandet. 

Det finnes i dag 53 nasjonale kompetansetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. NKROP og NAPP ble etablert i 2012, mens NK-TSB ble opprettet i 2013.

– Psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres i årene framover, og ved å samle ressursene i ett kompetansesenter, blir det enklere å jobbe sammen mot felles mål, sier Skule.

Det er det interregionale fagdirektørmøte som har vedtatt omorganiseringen, og den endelige godkjenningen vil fattes av Helsedirektoratet.