logo Helse Sør-Øst

Unik innsikt i kvalitet på rehabiliteringstjenester

Hva kreves for å levere gode tverrfaglige rehabiliteringstjenester? En nylig publisert studie fra REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus spør om nettopp dette. Klinikere og ledere kan bruke forskningsresultatene til å forbedre tilbudet til pasientene.

Publisert 04.05.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En mann og en kvinne som ser på en bok
Brukes forskningsresultatene som veiledning, kan kvaliteten på rehabiliteringsjenester bedres.

Forskningsarbeidet utgår fra BRIDGE-prosjektet som er ledet av professor Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Ergoterapeut Anne-Lene Sand-Svartrud har vært doktorgradsstipendiat og koordinert studien, analysert dataene og vært førsteforfatter av den ferske artikkelen. 

Helsepersonell ved tre sykehus og fem private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge deltok i studien. De har beskrevet sine erfaringer med et strukturert rehabiliteringsprogram, BRIDGE-programmet, som de leverte til rundt 170 personer med behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten grunnet muskelskjelettskader, - sykdommer og -plager. 

 

Les mer på nettsiden til Diakonhjemmet sykehus