logo Helse Sør-Øst

Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten.

Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 23.02.2018

​Vedtaket innebærer at forslag 2, med plassering av klinikkbygget nord-øst på tomten, velges. Dette alternativet gir en bedre løsning for sengeområdene og generelt bedre interne funksjonelle sammenhenger. - Det gir også enklere tilkomst og bedre tilrettelagt for etablering av et fremtidig protonsenter, skriver administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i sin anbefaling til styret.

Samlet kostnadsramme på vel 3,1 milliarder kroner

Prosjektet skal utvikles innenfor en kostnadsramme på 2 880 millioner kroner. I tillegg kommer en ramme på 233 millioner kroner til overordnet IKT-program. Styret ba administrerende direktør om å søke Helse -og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansering.

Arbeidet med konseptfase for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet gjennomføres i to faser. Programkrav og føringer, valg av utbyggingsløsning og konsept, økonomiske rammer og grunnlag for lånefinansiering er avklart ved denne styrebehandlingen. Deretter gjennomføres del II av konseptfasen hvor den valgte utbyggingsløsningen bearbeides og detaljeres til et komplett skisseprosjekt. Administrerende direktør legger opp til at styret får seg forelagt en sak for å godkjenne skisseprosjektet i desember 2017.