logo Helse Sør-Øst

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i regionen. Søknadsfristen er 1. november.

Publisert 09.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Helsepersonell foran pc-er på kontor

​Midler til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen. I 2021 ble det fordelt 7,3 millioner kroner til 14 prosjekter.

Det kan søkes om midler i to kategorier: 

  1. Finansiering av aktiviteter i konseptutviklingsfasen, knyttet til bekreftelse av en idé eller et konsept. 
  2. Finansiering av innovasjonsaktiviteter i verifiseringsfasen, knyttet til videreutvikling av ideen for kommersialisering, lisensiering eller bedriftsetablering. 

Søknadene behandles i en eksternt sammensatt vurderingskomité og vurderes med bakgrunn i kriterier for vitenskapelig kvalitet, gjennomførbarhet, samfunnsmessig nytteverdi og kommersielt potensial og muligheter for videreutvikling.