logo Helse Sør-Øst

Uttalelse: Søsken som pårørende

Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 045-2014 møte 23. april 2014 en uttalelse om spesialisthelsetjenesten til barn og unge.

Publisert 08.11.2016
Sist oppdatert 17.11.2016

​Brukerutvalget supplerte i sak 026-2016 denne uttalelsen med følgende:

Brukerutvalget ønsker å tydeliggjøre at søsken som pårørende også er en gruppe som har behov for informasjon og oppfølging. Når barn er alvorlig syk vil selvfølgelig mye av oppmerksomheten rettes mot det syke barnet, både fra foreldre og fra helsepersonell. Det fører til at søsken ofte blir oversett, får lite informasjon og liten mulighet for å dele tanker og følelser om det alvorlige som skjer i livet deres.

For at søsken skal bli tatt på alvor som pårørende mener vi at helsepersonell som behandler alvorlig syke barn også må bidra til at søsken får informasjon og nødvendig oppfølging. Avdelinger som behandler alvorlig syke barn og ungdom må organisere seg med ansvarlig personell for å koordinere søskenarbeid, «søskenansvarlig personell».

Uttalelse om spesialisthelsetjenesten til barn og unge, sak 045-2014