logo Helse Sør-Øst

Valg av ansattrepresentanter til styret

Innen 15. mars 2017 skal det gjennomføres valg av ansattrepresentanter til styret i det regionale helseforetaket for en ny toårsperiode. Ansattrepresentanter velges av og blant de ansatte i helseforetaksgruppen. Valgstyret, som skal organisere og gjennomføre valget, er nå oppnevnt.

Publisert 17.11.2016

​Valgstyret er oppnevnt av styret for Helse Sør-Øst RHF, og får deltakere fra de fem hovedorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN, samt fra Helse Sør-Øst RHF. Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Steinar Marthinsen blir leder for valgstyret.

Ut fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i foretaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i det regionale helseforetaket.

Parallelt med det regionale valget skal det gjennomføres tilsvarende valg av og blant de ansatte til styrene i hvert av helseforetakene. Valgene vil bli samordnet og det legges til grunn at de respektive valgstyrene slutter seg til en felles valgdato.

Les mer:
Sak 087-2016 Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre