logo Helse Sør-Øst

Vant utdanningspriser

Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus har vunnet utdanningspriser i Helse Sør-Øst. Prisene ble delt ut under den første regionale utdanningskonferansen.

Publisert 28.11.2023
En gruppe mennesker som holder et skilt
Akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus mottok pris.

I forrige uke ble den første utdanningskonferansen i Helse Sør-Øst arrangert ved Oslo universitetssykehus. Over 350 personer deltok på konferansen, og det overordnede temaet var læringsmiljø. Helse Sør-Øst RHF delte også ut to ulike utdanningspriser på 75 000 kroner.

Vinnerne av prisen for best gjennomførte tiltak ble TPS-teamet ved Sunnaas sykehus HF og OsloMet. I prosjektet har både Sunnaas sykehus HF og OsloMet hatt et stort fokus på å utdanne fagpersoner med relevant samarbeidskompetanse. Juryen la vekt på at opplegget inkluderer samarbeidet mellom flere ulike studier og at studenter tidlig samarbeider om og med pasienter. Juryen mener at dette har høy overføringsverdi.

Den andre prisen ble tildelt akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus HF. Akuttpsykiatrisk avdeling erfarer at pasienter med psykiske lidelser har en økt risiko for å utvikle somatiske tilleggskomplikasjoner og at de er en underbehandlet gruppe. Flere av de ansatte ved avdelingen har ikke utdannelse eller bakgrunn som har gitt dem opplæring i vurdering av somatiske syke pasienter, og dette ønsket de å gjøre noe med. Det er derfor utviklet et opplæringsprogram i vurderingen av somatiske symptomer.  

En gruppe mennesker som holder blomster
Jarle Henriksen fra Helse Sør-Øst RHF overrekker pris til TPS-teamet ved Sunnaas sykehus HF og OsloMet.