logo Helse Sør-Øst

Vil forhindre hjertestans

Hjertesykdom er den viktigste årsak til sykelighet og død i verden og medfører store økonomiske utgifter. Med en økende andel eldre i befolkningen vil antall hjertesyke øke og det er behov for nye og innovative løsninger. 

Publisert 06.03.2017

​Hjertesvikt og akutt hjertestans er hovedårsak til død blant hjertesyke. I samarbeid med flere andre har Helge Røsjø utviklet en enkel blodprøve som ser ut til å gi viktig informasjon hos hjertesyke pasienter. Medoppfinnerne består av professor Torbjørn Omland ved Akershus universitetssykehus, professor Geir Christensen ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål og dr. Mats Stridsberg, Uppsala, Sverige.

Oppfinnelsen er basert på flere pasientstudier kombinert med avansert grunnforskning. Den representerer således et godt eksempel på translasjonforskning som kan komme pasienter til gode. Ved bruk av denne blodbaserte testen avdekkes sykelighet relatert til hjertecellenes kalsiumbalanse. Ubalanse i kalsiumregulering gir hjerterytmeforstyrrelse, hjertestans og plutselig død.

Metoden har dermed potensial til å identifisere sårbare pasienter på et tidlig tidspunkt. Tidlig diagnostikk vil også muliggjøre skreddersydd behandling mot problemet før det gir alvorlige hendelser.

Hjertedysfunksjon bidrar til sykelighet og død også ved andre tilstander der kroppen er satt under kraftig belastning. Metoden er derfor patentsøkt bredt og gjelder kritisk syke pasienter generelt. Målet er å utvikle metoden slik at leger kan gi bedre risikovurdering, behandling og oppfølging. Til dette arbeidet har forskerne blant annet fått forsknings- og innovasjonsmidler fra Akershus universitetssykehus, Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst.

Cardiothoracic Research Group, Akershus universitetssykehus og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning samarbeider også rundt andre prosjekter relatert til de innvilgede patentene. I de nye prosjektene ønsker de å utvikle ny behandling basert på oppdagelsen til Røsjø og medoppfinnere. De planlegger flere nye DOFIer rundt dette og forskerne Anett H. Ottesen, Cathrine R. Carlson og William E. Louch er også sentrale i dette arbeidet.

Røsjø og Cardiothoracic Research Group søker ellers kontinuerlig å utnytte Akershus universitetssykehus fortrinn som landets største akuttsykehus for å finne nye biomarkører og terapiprinsipper (”bed-to-bench strategy”). Dette arbeidet nyter også godt av samarbeidet innen Center for Heart Failure Research og K.G. Jebsen Cardiac Research Centre i Oslo-området.

Arbeidssted: Avdelingssjef, avdeling for forskning, medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin-Campus ved Akershus universitetssykehus

Forskningsfelt: Hjertesykdom

Innovasjonsmeritter:
- 7 innlevert idéer (DOFI) til Inven2, både terapi og biomarkører
- 1 pågående innovasjonsprosjekt
- 1 innvilget patent og et patent i innvilgelsesprosess