logo Helse Sør-Øst

Vil ha mer kunnskap om effekten av behandling

Ved Sykehuset Innlandet har de tatt i bruk pasientrapporterte data for å forbedre behandlingen av psykisk syke. – Vi har visst for lite hvordan det går med pasientene, sier assisterende divisjonsdirektør Anton Åhrén.

Publisert 10.10.2023
To ansatte ser ned på et papir
– Å jobbe systematisk med pasientrapporterte data, kan gi oss nyttig kunnskap og bidra til å øke kvaliteten i behandlingen, sier avdelingsdirektør Cecilie Skule.
Portrettbilde av Anton Åhrén

Foto: Sykehuset Innlandet

Anton Åhrén

– Gjennom prosjektet DelMedMeg gjør vi en systematisk innsamling av pasientrapporterte data før, underveis og ved avslutning av behandlingen, sier Anton Åhrén. Han mener at dette styrker brukermedvirkningen og hever kvaliteten i behandlingen.

Ideen har Sykehuset Innlandet hentet fra Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, og Åhrén mener at DelMedMeg bør brukes av så mange som mulig.
​–​ Hele sykehuset vårt, alle sykehus i Norge og resten av verden bør bidra inn i en felles kunnskapsbank som gir oss kvalitetsdata om behandlingen og dermed et fundament for å ta grep som forbedrer behandlingen til beste for pasientene, sier Åhrén.

Det er flott at vi har helseforetak som ønsker å utvikle tjenestene våre videre
Avdelingsdirektør Cecilie Skule

I Helse Sør-Øst blir prosjektet ved Sykehuset Innlandet hilst velkommen. 
– Dette er spennende, og det er flott at vi har helseforetak som ønsker å utvikle tjenestene våre videre, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. 
– Å jobbe systematisk med pasientrapporterte data, kan gi oss nyttig kunnskap og bidra til å øke kvaliteten i behandlingen, sier Skule.

Anton Åhrén mener at digital egenrapportering kommer pasientene til gode, men også behandlere, ledere og forskere. Han har flere argumenter for å bruke dette programmet.

  • Pasientene får bedre behandling og en mulighet til å dele sin erfaring
  • Behandlerne får et verktøy for å følge med på hvordan behandlingen virker
  • Ledere og administrasjon får et styringsverktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring
  • Forskere får en kunnskapsbank som kan benyttes i deres arbeid

Prosjektet DelMedMeg ble presentert under årets pasientsikkerhetsuke i Helse Sør-Øst i september.