logo Helse Sør-Øst

Regional forsyningsløsning

Ansatte i enheten

Urda Charlotte Neverlien
enhetsleder

Lisbeth Ranum Vedal
seniorrådgiver

Ann Kristin Johansen
sortimentsansvarlig RFL

Sahar Madahian
spesialrådgiver

Stein-Runo Martinsen
koordinator adm. saksbehandling og kundeoppfølging

Torgrim Wickman Hoff
logistikkutvikler

Siv Hege Kilen
rådgiver adm. saksbehandling og kundeoppfølging

 

Sist oppdatert 01.06.2023