logo Helse Sør-Øst

Porteføljestyring bygg

Vi jobber med å forbedre måten Helse Sør-Øst RHF skal styre og holde oversikt over byggeprosjektene i regionen. Målet er at prosjektene blir ferdige innenfor budsjett, til rett tid og med god kvalitet. På den måten kan helseforetakene yte gode og effektive helsetjenester.

Hanne Gaaserød
Hanne Gaaserød, direktør porteføljestyring bygg

David Halvorsen
porteføljedirektør

Anders Fjeld
porteføljesjef

Nina Engehardtsen Fosen
porteføljesjef

Rune Aarbø Reinaas
porteføljesjef

Sist oppdatert 07.11.2023