Offentlig journal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring. Journalene legges ut som pdf under.

​Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig

Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Helse Sør-Øst RHF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig. Helse Sør-Øst RHF beklager dette, men håper på forståelse.

Innsyn i dokumenter hos Helse Sør-Øst RHF

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Helse Sør-Øst RHF kan be om dette. 

Se også..

Offentlighetsloven Rettleiar til offentleglova

 

Søk i offentlig journal

2020

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar


2019

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

2018

Desember

November

Oktober

September

Offentlig journal 30092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 30092018.pdfOffentlig journal 30092018.pdfpdf168343
Offentlig journal 28092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 28092018.pdfOffentlig journal 28092018.pdfpdf167516
Offentlig journal 27092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 27092018.pdfOffentlig journal 27092018.pdfpdf176294
Offentlig journal 26092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 26092018.pdfOffentlig journal 26092018.pdfpdf164286
Offentlig journal 25092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 25092018.pdfOffentlig journal 25092018.pdfpdf162449
Offentlig journal 24092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 24092018.pdfOffentlig journal 24092018.pdfpdf180516
Offentlig journal 23092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 23092018.pdfOffentlig journal 23092018.pdfpdf167698
Offentlig journal 21092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 21092018.pdfOffentlig journal 21092018.pdfpdf158595
Offentlig journal 20092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 20092018.pdfOffentlig journal 20092018.pdfpdf173187
Offentlig journal 19092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 19092018.pdfOffentlig journal 19092018.pdfpdf167707
Offentlig journal 18092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 18092018.pdfOffentlig journal 18092018.pdfpdf182762
Offentlig journal 17092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 17092018.pdfOffentlig journal 17092018.pdfpdf172655
Offentlig journal 14092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 14092018.pdfOffentlig journal 14092018.pdfpdf158745
Offentlig journal 13092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 13092018.pdfOffentlig journal 13092018.pdfpdf175420
Offentlig journal 12092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 12092018.pdfOffentlig journal 12092018.pdfpdf162812
Offentlig journal 11092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 11092018.pdfOffentlig journal 11092018.pdfpdf180425
Offentlig journal 10092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 10092018.pdfOffentlig journal 10092018.pdfpdf184209
Offentlig journal 09092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 09092018.pdfOffentlig journal 09092018.pdfpdf167441
Offentlig journal 07092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 07092018.pdfOffentlig journal 07092018.pdfpdf159801
Offentlig journal 06092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 06092018.pdfOffentlig journal 06092018.pdfpdf186157
Offentlig journal 05092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 05092018.pdfOffentlig journal 05092018.pdfpdf176589
Offentlig journal 04092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 04092018.pdfOffentlig journal 04092018.pdfpdf196533
Offentlig journal 03092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 03092018.pdfOffentlig journal 03092018.pdfpdf192166
Offentlig journal 02092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 02092018.pdfOffentlig journal 02092018.pdfpdf160849
Offentlig journal 01092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 01092018.pdfOffentlig journal 01092018.pdfpdf147880

Fant du det du lette etter?