Offentlig journal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring. Journalene legges ut som pdf under.

​Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig

Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Helse Sør-Øst RHF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig. Helse Sør-Øst RHF beklager dette, men håper på forståelse.

Innsyn i dokumenter hos Helse Sør-Øst RHF

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Helse Sør-Øst RHF kan be om dette. 

Se også..

Offentlighetsloven Rettleiar til offentleglova

 

Søk i offentlig journal

2020

Mars

Februar

Januar


2019

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

2018

Desember

November

Oktober

September

Offentlig journal 30092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 30092018.pdfOffentlig journal 30092018.pdfpdf168343
Offentlig journal 28092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 28092018.pdfOffentlig journal 28092018.pdfpdf167516
Offentlig journal 27092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 27092018.pdfOffentlig journal 27092018.pdfpdf176294
Offentlig journal 26092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 26092018.pdfOffentlig journal 26092018.pdfpdf164286
Offentlig journal 25092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 25092018.pdfOffentlig journal 25092018.pdfpdf162449
Offentlig journal 24092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 24092018.pdfOffentlig journal 24092018.pdfpdf180516
Offentlig journal 23092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 23092018.pdfOffentlig journal 23092018.pdfpdf167698
Offentlig journal 21092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 21092018.pdfOffentlig journal 21092018.pdfpdf158595
Offentlig journal 20092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 20092018.pdfOffentlig journal 20092018.pdfpdf173187
Offentlig journal 19092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 19092018.pdfOffentlig journal 19092018.pdfpdf167707
Offentlig journal 18092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 18092018.pdfOffentlig journal 18092018.pdfpdf182762
Offentlig journal 17092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 17092018.pdfOffentlig journal 17092018.pdfpdf172655
Offentlig journal 14092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 14092018.pdfOffentlig journal 14092018.pdfpdf158745
Offentlig journal 13092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 13092018.pdfOffentlig journal 13092018.pdfpdf175420
Offentlig journal 12092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 12092018.pdfOffentlig journal 12092018.pdfpdf162812
Offentlig journal 11092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 11092018.pdfOffentlig journal 11092018.pdfpdf180425
Offentlig journal 10092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 10092018.pdfOffentlig journal 10092018.pdfpdf184209
Offentlig journal 09092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 09092018.pdfOffentlig journal 09092018.pdfpdf167441
Offentlig journal 07092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 07092018.pdfOffentlig journal 07092018.pdfpdf159801
Offentlig journal 06092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 06092018.pdfOffentlig journal 06092018.pdfpdf186157
Offentlig journal 05092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 05092018.pdfOffentlig journal 05092018.pdfpdf176589
Offentlig journal 04092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 04092018.pdfOffentlig journal 04092018.pdfpdf196533
Offentlig journal 03092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 03092018.pdfOffentlig journal 03092018.pdfpdf192166
Offentlig journal 02092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 02092018.pdfOffentlig journal 02092018.pdfpdf160849
Offentlig journal 01092018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/September/Offentlig journal 01092018.pdfOffentlig journal 01092018.pdfpdf147880

August

Offentlig journal 31082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 31082018.pdfOffentlig journal 31082018.pdfpdf160642
Offentlig journal 30082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 30082018.pdfOffentlig journal 30082018.pdfpdf172597
Offentlig journal 29082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 29082018.pdfOffentlig journal 29082018.pdfpdf166901
Offentlig journal 28082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 28082018.pdfOffentlig journal 28082018.pdfpdf182019
Offentlig journal 27082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 27082018.pdfOffentlig journal 27082018.pdfpdf155364
Offentlig journal 26082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 26082018.pdfOffentlig journal 26082018.pdfpdf157107
Offentlig journal 24082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 24082018.pdfOffentlig journal 24082018.pdfpdf152298
Offentlig journal 23082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 23082018.pdfOffentlig journal 23082018.pdfpdf161513
Offentlig journal 22082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 22082018.pdfOffentlig journal 22082018.pdfpdf177850
Offentlig journal 21082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 21082018.pdfOffentlig journal 21082018.pdfpdf170224
Offentlig journal 20082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 20082018.pdfOffentlig journal 20082018.pdfpdf156118
Offentlig journal 19082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 19082018.pdfOffentlig journal 19082018.pdfpdf153262
Offentlig journal 18082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 18082018.pdfOffentlig journal 18082018.pdfpdf161370
Offentlig journal 17082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 17082018.pdfOffentlig journal 17082018.pdfpdf174134
Offentlig journal 16082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 16082018.pdfOffentlig journal 16082018.pdfpdf153424
Offentlig journal 15082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 15082018.pdfOffentlig journal 15082018.pdfpdf163825
Offentlig journal 14082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 14082018.pdfOffentlig journal 14082018.pdfpdf167335
Offentlig journal 13082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 13082018.pdfOffentlig journal 13082018.pdfpdf171697
Offentlig journal 10082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 10082018.pdfOffentlig journal 10082018.pdfpdf151159
Offentlig journal 09082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 09082018.pdfOffentlig journal 09082018.pdfpdf164646
Offentlig journal 08082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 08082018.pdfOffentlig journal 08082018.pdfpdf167645
Offentlig journal 07082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 07082018.pdfOffentlig journal 07082018.pdfpdf163495
Offentlig journal 06082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 06082018.pdfOffentlig journal 06082018.pdfpdf172819
Offentlig journal 03082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 03082018.pdfOffentlig journal 03082018.pdfpdf155113
Offentlig journal 02082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 02082018.pdfOffentlig journal 02082018.pdfpdf167130
Offentlig journal 01082018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/August/Offentlig journal 01082018.pdfOffentlig journal 01082018.pdfpdf165158

Juli

Offentlig journal 31072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 31072018.pdfOffentlig journal 31072018.pdfpdf158009
Offentlig journal 30072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 30072018.pdfOffentlig journal 30072018.pdfpdf148944
Offentlig journal 27072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 27072018.pdfOffentlig journal 27072018.pdfpdf154767
Offentlig journal 25072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 25072018.pdfOffentlig journal 25072018.pdfpdf153851
Offentlig journal 24072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 24072018.pdfOffentlig journal 24072018.pdfpdf152061
Offentlig journal 23072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 23072018.pdfOffentlig journal 23072018.pdfpdf155876
Offentlig journal 20072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 20072018.pdfOffentlig journal 20072018.pdfpdf162832
Offentlig journal 19072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 19072018.pdfOffentlig journal 19072018.pdfpdf156077
Offentlig journal 18072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 18072018.pdfOffentlig journal 18072018.pdfpdf159147
Offentlig journal 17072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 17072018.pdfOffentlig journal 17072018.pdfpdf155194
Offentlig journal 16072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 16072018.pdfOffentlig journal 16072018.pdfpdf164388
Offentlig journal 13072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 13072018.pdfOffentlig journal 13072018.pdfpdf159699
Offentlig journal 12072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 12072018.pdfOffentlig journal 12072018.pdfpdf173852
Offentlig journal 11072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 11072018.pdfOffentlig journal 11072018.pdfpdf157217
Offentlig journal 10072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 10072018.pdfOffentlig journal 10072018.pdfpdf155079
Offentlig journal 09072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 09072018.pdfOffentlig journal 09072018.pdfpdf170071
Offentlig journal 08072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 08072018.pdfOffentlig journal 08072018.pdfpdf155969
Offentlig journal 06072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 06072018.pdfOffentlig journal 06072018.pdfpdf181062
Offentlig journal 05072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 05072018.pdfOffentlig journal 05072018.pdfpdf178959
Offentlig journal 04072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 04072018.pdfOffentlig journal 04072018.pdfpdf207419
Offentlig journal 03072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 03072018.pdfOffentlig journal 03072018.pdfpdf266930
Offentlig journal 02072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 02072018.pdfOffentlig journal 02072018.pdfpdf223202
Offentlig journal 01072018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juli/Offentlig journal 01072018.pdfOffentlig journal 01072018.pdfpdf164870

Juni

Offentlig journal 29062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 29062018.pdfOffentlig journal 29062018.pdfpdf183466
Offentlig journal 28062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 28062018.pdfOffentlig journal 28062018.pdfpdf187699
Offentlig journal 27062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 27062018.pdfOffentlig journal 27062018.pdfpdf165226
Offentlig journal 26062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 26062018.pdfOffentlig journal 26062018.pdfpdf163597
Offentlig journal 25062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 25062018.pdfOffentlig journal 25062018.pdfpdf179131
Offentlig journal 22062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 22062018.pdfOffentlig journal 22062018.pdfpdf174411
Offentlig journal 21062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 21062018.pdfOffentlig journal 21062018.pdfpdf178100
Offentlig journal 20062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 20062018.pdfOffentlig journal 20062018.pdfpdf164499
Offentlig journal 19062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 19062018.pdfOffentlig journal 19062018.pdfpdf169296
Offentlig journal 18062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 18062018.pdfOffentlig journal 18062018.pdfpdf177470
Offentlig journal 17062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 17062018.pdfOffentlig journal 17062018.pdfpdf155833
Offentlig journal 16062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 16062018.pdfOffentlig journal 16062018.pdfpdf170810
Offentlig journal 15062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 15062018.pdfOffentlig journal 15062018.pdfpdf166520
Offentlig journal 14062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 14062018.pdfOffentlig journal 14062018.pdfpdf159643
Offentlig journal 13062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 13062018.pdfOffentlig journal 13062018.pdfpdf167373
Offentlig journal 12062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 12062018.pdfOffentlig journal 12062018.pdfpdf159981
Offentlig journal 11062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 11062018.pdfOffentlig journal 11062018.pdfpdf166754
Offentlig journal 10062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 10062018.pdfOffentlig journal 10062018.pdfpdf159712
Offentlig journal 09062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 09062018.pdfOffentlig journal 09062018.pdfpdf162182
Offentlig journal 08062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 08062018.pdfOffentlig journal 08062018.pdfpdf170360
Offentlig journal 07062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 07062018.pdfOffentlig journal 07062018.pdfpdf179456
Offentlig journal 06062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 06062018.pdfOffentlig journal 06062018.pdfpdf164855
Offentlig journal 05062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 05062018.pdfOffentlig journal 05062018.pdfpdf178736
Offentlig journal 04062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 04062018.pdfOffentlig journal 04062018.pdfpdf175330
Offentlig journal 03062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 03062018.pdfOffentlig journal 03062018.pdfpdf158687
Offentlig journal 02062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 02062018.pdfOffentlig journal 02062018.pdfpdf168702
Offentlig journal 01062018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Juni/Offentlig journal 01062018.pdfOffentlig journal 01062018.pdfpdf164132

Mai

Offentlig journal 31052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 31052018.pdfOffentlig journal 31052018.pdfpdf160227
Offentlig journal 30052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 30052018.pdfOffentlig journal 30052018.pdfpdf166367
Offentlig journal 29052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 29052018.pdfOffentlig journal 29052018.pdfpdf168473
Offentlig journal 28052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 28052018.pdfOffentlig journal 28052018.pdfpdf159500
Offentlig journal 27052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 27052018.pdfOffentlig journal 27052018.pdfpdf163498
Offentlig journal 26052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 26052018.pdfOffentlig journal 26052018.pdfpdf153371
Offentlig journal 25052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 25052018.pdfOffentlig journal 25052018.pdfpdf159923
Offentlig journal 24052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 24052018.pdfOffentlig journal 24052018.pdfpdf180650
Offentlig journal 23052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 23052018.pdfOffentlig journal 23052018.pdfpdf183758
Offentlig journal 22052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 22052018.pdfOffentlig journal 22052018.pdfpdf164658
Offentlig journal 21052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 21052018.pdfOffentlig journal 21052018.pdfpdf149983
Offentlig journal 18052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 18052018.pdfOffentlig journal 18052018.pdfpdf159699
Offentlig journal 17052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 17052018.pdfOffentlig journal 17052018.pdfpdf147114
Offentlig journal 16052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 16052018.pdfOffentlig journal 16052018.pdfpdf169449
Offentlig journal 15052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 15052018.pdfOffentlig journal 15052018.pdfpdf157680
Offentlig journal 14052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 14052018.pdfOffentlig journal 14052018.pdfpdf182046
Offentlig journal 11052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 11052018.pdfOffentlig journal 11052018.pdfpdf161167
Offentlig journal 10052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 10052018.pdfOffentlig journal 10052018.pdfpdf211257
Offentlig journal 09052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 09052018.pdfOffentlig journal 09052018.pdfpdf193890
Offentlig journal 08052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 08052018.pdfOffentlig journal 08052018.pdfpdf205802
Offentlig journal 07052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 07052018.pdfOffentlig journal 07052018.pdfpdf176852
Offentlig journal 05052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 05052018.pdfOffentlig journal 05052018.pdfpdf158487
Offentlig journal 04052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 04052018.pdfOffentlig journal 04052018.pdfpdf175176
Offentlig journal 03052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 03052018.pdfOffentlig journal 03052018.pdfpdf178210
Offentlig journal 02052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 02052018.pdfOffentlig journal 02052018.pdfpdf174699
Offentlig journal 01052018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/Mai/Offentlig journal 01052018.pdfOffentlig journal 01052018.pdfpdf164352

April

Offentlig journal 30042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 30042018.pdfOffentlig journal 30042018.pdfpdf183693
Offentlig journal 27042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 27042018.pdfOffentlig journal 27042018.pdfpdf172045
Offentlig journal 26042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 26042018.pdfOffentlig journal 26042018.pdfpdf169805
Offentlig journal 25042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 25042018.pdfOffentlig journal 25042018.pdfpdf179414
Offentlig journal 24042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 24042018.pdfOffentlig journal 24042018.pdfpdf168348
Offentlig journal 23042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 23042018.pdfOffentlig journal 23042018.pdfpdf174946
Offentlig journal 22042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 22042018.pdfOffentlig journal 22042018.pdfpdf156099
Offentlig journal 21042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 21042018.pdfOffentlig journal 21042018.pdfpdf170280
Offentlig journal 20042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 20042018.pdfOffentlig journal 20042018.pdfpdf169760
Offentlig journal 19042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 19042018.pdfOffentlig journal 19042018.pdfpdf168125
Offentlig journal 18042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 18042018.pdfOffentlig journal 18042018.pdfpdf186280
Offentlig journal 17042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 17042018.pdfOffentlig journal 17042018.pdfpdf178110
Offentlig journal 16042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 16042018.pdfOffentlig journal 16042018.pdfpdf167663
Offentlig journal 13042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 13042018.pdfOffentlig journal 13042018.pdfpdf161941
Offentlig journal 12042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 12042018.pdfOffentlig journal 12042018.pdfpdf159203
Offentlig journal 11042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 11042018.pdfOffentlig journal 11042018.pdfpdf168691
Offentlig journal 10042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 10042018.pdfOffentlig journal 10042018.pdfpdf175941
Offentlig journal 09042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 09042018.pdfOffentlig journal 09042018.pdfpdf176235
Offentlig journal 06042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 06042018.pdfOffentlig journal 06042018.pdfpdf177755
Offentlig journal 05042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 05042018.pdfOffentlig journal 05042018.pdfpdf171271
Offentlig journal 04042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 04042018.pdfOffentlig journal 04042018.pdfpdf307833
Offentlig journal 03042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Media/Journal/2018/April/Offentlig journal 03042018.pdfOffentlig journal 03042018.pdfpdf179984

Fant du det du lette etter?