Offentlig journal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring. Journalene legges ut som pdf under.

​Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig

Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Helse Sør-Øst RHF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig. Helse Sør-Øst RHF beklager dette, men håper på forståelse.

Innsyn i dokumenter hos Helse Sør-Øst RHF

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Helse Sør-Øst RHF kan be om dette. 

Se også..

Offentlighetsloven Rettleiar til offentleglova

 

Søk i offentlig journal

2021

Juni

Mai

​April


Mars


Februar

Januar

Tidligere offentlige journaler

Offentlig journal ligger på våre nettsider i to år.

Offentlig journal 2020

Offentlig journal 2019

Be om innsyn i journaler eldre enn 2 år

Fant du det du lette etter?