logo

Brukerutvalgets medlemmer

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ble utnevnt i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF, 25. november 2021.

Aina Nybakke

Aina Nybakke leder brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF. Nybakke representerer Funksjonhemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Mental Helse. Epost: aina.nybakke@gmail.com mobil: 41 17 79 66
Les mer om Mental Helse
En kvinne som smiler til kameraet

Odvar Jacobsen

Odvar Jacobsen er nestleder. Jacobsen representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Norges Handikapforbund. Epost: odvar.jacobsen@outlook.com mobil: 907 48 521. Kontaktperson for: Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken HF og Martina Hansens Hospital AS.
Les mer om Norges Handikapforbund
En mann med briller

Lilli-Ann Stensdal

Stensdal representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Norges Handikapforbund. Epost: liansten@gmail.com mobil: 932 63 383. Kontaktperson for: Oslo universitetssykehus HF
Les mer om Norges Handikapforbund
En person med langt hår smilende

Sondre Bogen-Straumen

Bogen-Straumen representerer Funksjonhemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Autismeforeningen i Norge. Epost: sondre@ainvestfold.no mobil: 93 03 86 78. Kontaktperson for Sykehuset i Vestfold HF.

Les mer om Autismeforeningen
En mann med blå øyne

Heidi Hanssen

Hanssen representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Kontaktperson for Sykehusapotekene HF.
Les mer om LNT
En person med langt hår

Egil Rye-Hytten

Rye-Hytten representerer Funksjonhemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Epost: egilryeh@gmail.com mobil: 901 55 085. Kontaktperson for Sykehuset Telemark HF og Betanien Hospital.
Les mer om Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Bilde av Egil Rye Hytten

Fredrik Nilsson

Nilsson representerer RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon. Kontaktperson for Sykehuset Østfold HF.
Les mer om RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon
En mann med skjegg

Faridah Shakoor Nabaggala

Nabaggala representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Morbus Addison forening. Epost: faridah@abloom.no mobil: 463 41 945. Kontaktperson for: Diakonhjemmet Sykehus AS
Les mer om Morbous Addison forening
Faridah Shakoor Nabaggala

Heidi Skaara Brorson

Brorson representerer Kreftforeningen. Epost: heidi.brorson@kreftforeningen.no mobil: 909 50 352. Kontaktperson for Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.
Les mer om Kreftforeningen
Heidi Skaara Brorson

Kjartan Th. Stensvold

Stensvold representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Epost: k.toring@online.no mobil: 951 93 143. Kontaktperson for: Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset AS.
Les om Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Kjartan Th. Stensvold

Sebastian Blancaflor

Blancaflor representerer Funksjonhemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Mental Helse. E-post: sebastian@sentrumterapi.no. Kontaktperson for Akershus universietssykehus HF.
Les mer om Mental Helse
Sebastian Blancaflor

Dagfinn Haarr

Haarr representerer Pensjonistforbundet. Kontaktperson for Sørlandet sykehus HF.
Les mer om Pensjonistforbundet
Dagfinn Haarr
Sist oppdatert 19.01.2023