Møter i brukerutvalget

Oversikt over kommende og avholdte møter i det regionale brukerutvalget

Avholdte møter

Brukerutvalgsmøte 7. og 8. mars 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-og-8-mars-2017-2017-03-07Brukerutvalgsmøte 7. og 8. mars 2017
Brukerutvalgsmøte 26. januar og 27. januar 2017https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-januar-og-27-januar-2017-2017-01-26Brukerutvalgsmøte 26. januar og 27. januar 2017
Brukerutvalgsmøte 13. og 14. desember 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-og-14-desember-2016-2016-12-13Brukerutvalgsmøte 13. og 14. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 15. november 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-november-2016Brukerutvalgsmøte 15. november 2016
Brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-11-og-12-oktober-2016Brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 6. og 7. september 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-6-og-7-september-2016Brukerutvalgsmøte 6. og 7. september 2016
Brukerutvalgsmøte 14. juni 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-juni-2016Brukerutvalgsmøte 14. juni 2016
Brukerutvalgsmøte 19. mai 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-mai-2016Brukerutvalgsmøte 19. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 19. og 20. april 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-og-20-april-2016Brukerutvalgsmøte 19. og 20. april 2016
Brukerutvalgsmøte 8. mars 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-8-mars-2016Brukerutvalgsmøte 8. mars 2016
Brukerutvalgsmøte 26. og 27. januar 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-og-27-januar-2016Brukerutvalgsmøte 26. og 27. januar 2016