logo Helse Sør-Øst

Forsker på hjerte og hjerne

Arnljot Tveit forsker på atrieflimmer, som er en av de vanligste årsakene til hjerneslag. Mer enn 85 000 har denne hjerterytmeforstyrrelsen i Norge, og antallet vil øke til det dobbelte innen 2040. Flere pågående forskningsprosjekter under Tveits ledelse ved Bærum sykehus har som mål å bedre livskvalitet og unngå komplikasjoner hos pasienter med atrieflimmer.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 18.10.2016

​Vestre Viken HF har opprettet en egen klinisk forskningsavdeling ved Bærum sykehus, med Arnljot Tveit som avdelingssjef. Avdelingen har to fast ansatte medarbeidere, Mona Olufsen og Steve Enger, og har i tillegg 7 doktorgradsstipendiater, 3 prosjektsykepleiere på deltid og 2 tilknyttede post-doc forskere. Det pågår mange forskningsprosjekter ved avdelingen, rettet mot vanlige sykdommer som rammer mange pasienter. 

Atrieflimmer og hjerneslag

I mai 2008 tok Arnljot Tveit sin medisinske doktorgrad på et forskningsprosjekt der man undersøkte om medisiner kunne hjelpe flere til å beholde stabil normal hjerterytme etter elektrokonvertering av atrieflimmer. Han veileder nå flere unge forskere på avdelingen, der forskningsprosjekter rettet mot atrieflimmer og hjerneslag er de to største satsingsområdene.

- Vi har et omfattende samarbeid med andre forskergrupper i Norge, særlig Senter for klinisk hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Akershus universitetssykehus. Vi har også et veldig spennende samarbeid med leger og ingeniører ved Universitetet i Lund i Sverige, omkring avanserte dataanalyser av digitalt EKG (hjertekardiogram). Avdelingen samarbeider også nært med Rigshospitalet i København, Danmark som er blant de fremste i verden når det gjelder arvelighet og forandringer i arvestoffet hos unge pasienter med atrieflimmer, sier Tveit.

Akershus hjerteundersøkelse 1950

Arnljot Tveit er prosjektleder for Akershus hjerteundersøkelse 1950 sammen med Helge Røsjø, avdelingssjef og dr. med. ved avdeling for forskning i Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus. I dette prosjektet inviteres alle innbyggere i Akershus fylke født 1950 (nær 6000 personer) til en omfattende undersøkelse med blant annet ultralyd av hjertet og blodårer, lungeundersøkelse, spesial-EKG og blodprøver som samles i biobank. Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke forekomst av atrieflimmer og andre hjerte-karsykdommer. Deltagerne vil deretter bli fulgt opp med årlige kontroller, der man blant annet kontrollerer hjerterytmen og samler informasjon om hvem som utvikler hjerte-karsykdom over tid. Deltagere bosatt i Asker og Bærum blir undersøkt på Bærum sykehus, mens deltgare bosatt i øvrige deler av fylket blir undersøkt på Akershus universitetssykehus.

Hjerte og hjerne

Mange forskere er engasjert i Akershus hjerteundersøkelse 1950, med forskjellige interesseområder. Arnljot Tveit og forskerne på Bærum sykehus vil fokusere spesielt på sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneslag. Lege og stipendiat Trygve Berge og post-doc forsker Hege Ihle-Hansen har sentrale roller i dette arbeidet.

- Fortsatt er det slik at atrieflimmer er årsak til 3000-5000 hjerneslag hvert år i Norge, og en stor andel av disse kan trolig forebygges ved tidlig påvisning av atrieflimmer og riktig blodfortynnende behandling, avslutter avdelingssjef Arnljot Tveit ved Bærum sykehus.