logo Helse Sør-Øst

Svikter ikke hjertene

 Han har forsket på hjertesvikt i en årrekke og fått flere priser, deriblant Nasjonalforeningens hjertepris i 2011. Prisene har motivert til videre forskning. – Det er ennå mye vi ikke har funnet ut, sier professor Geir Christensen ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning på Oslo universitetssykehus. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.  

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 18.10.2016

​Geir Christensen begynte med hjerteforskning på siste halvdel av åttitallet.

- Instituttet hadde tradisjon for veldig god forskning. Jeg var fascinert av hjertets funksjon. Hjertesvikt var generelt dårlig forstått med tanke på hva som skjer på cellulært og molekylært nivå. Det var så mange gjenværende spørsmål, samtidig som man kunne gjøre mye nytt med nye metoder og verktøy. Spesielt innen molekylærbiologi og datateknologi kom det mange nye verktøy på 90-tallet, forteller han.

- Det er en stor pasientgruppe og behandlingen kan gjøres bedre, forklarer han.

Nye behandlingsmuligheter bygger på en forståelse av mekanismene for en sykdom, og kun når man forstår disse vil man kunne utvikle bedre medisiner.

- Vi jobber mest med molekylære mekanismer og ser blant annet på hvordan det er mulig å redusere dannelsen av bindevev i hjertet for å bremse prosessen som fører til hjertesvikt. Vi studerer hjertet fra cellenivå til hjertets funksjon i kroppen som helhet og har kommet langt de siste årene, men har fortsatt et stykke igjen, sier han.

Tverrfaglighet

- For å drive såpass avansert forskning som instituttet gjør er man avhengig av et solid forskermiljø. Det er ca 60 mennesker knyttet til instituttet. Forskningen er avhengig av et tverrfaglig samarbeid mellom mange mennesker, både unge og mer erfarne. Vi har alt fra molekylærbiologer til leger i klinisk arbeid hos oss. Instituttets store styrke er tverrfagligheten. Ting har forandret seg mye på dette feltet de siste tiårene, de fleste har veldig spesialisert kunnskap innen sine fagområder og det har vi stor glede av, mener Christensen.

Men Christensen har også vært opptatt av at hjerteforskning gjøres i samarbeid mellom forskergrupper regionalt og internasjonalt.

- Vi startet for en del år siden et regionalt Senter for hjertesviktforskning og har hatt støtte til dette fra Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. Senteret har som hovedoppgave å fremme samarbeid mellom forskergrupper regionalt og nasjonalt, som har nettsiden www.heartfailure.no, forklarer han.

Christensen synes det er veldig trivelig å være med å skape et bredt faglig miljø som motiverer forskere til å arbeide sammen.
Han er ikke bare forsker, han er også opptatt av å få frem flere gode forskere og leger.

- Norge har en god tradisjon innen hjerteforskning og er internasjonalt ledende på flere områder. Det er viktig å bygge videre på dette. For pasientene er gode behandlere viktige, og det er klar sammenheng mellom god behandling og god forskning. Kompetanseheving blant leger er viktig del av forskningen, og det er et mål både for Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

Fremtiden

Christensen har også fått midler av forskningsrådet til Norwegian PhD School of Heart Research, en forskerskole for hjerteforskere. Skolen jobber etter prinsippet ”Excellent research through excellent education”.

- Det er morsomt med hjerteskolen og forskningsrådet har vært rause. Det er viktig å bygge et sterkt nasjonalt miljø for hjerteforskning med motiverte unge forskere basert på det solide forskningmiljøet vi allerede har i Norge. Denne satsingen mener Christensen har et stort potensiale, og vil over tid føre til at Norge kan være i internasjonal toppklasse både når det gjelder behandling og kunnskap om hjertesykdommer.