Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

​- Synliggjøring av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for omdømmet blant beslutningstakere, det politiske miljøet og publikum generelt, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. – Rapporten gir et interessant innblikk i forskningsprosjekter og er av stor betydning for pasientbehandlingen.

Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen under et forskningsseminar i departementet 15. juni.

Helseforetak og private sykehus bruker årlig cirka 3,6 milliarder kroner på forskning. Hele 22 prosent av disse midlene går til kreftforskning.

I rapportens presentasjon av nasjonale nøkkeltall for forskning fremgår det at brukermedvirkningen i forskningsarbeidet øker betydelig. I 2014 gikk 20 prosent av forskningsmidlene til prosjekter med brukermedvirkning. I 2016 er denne andelen økt til 45 prosent. 

Presenterer 18 forskningsprosjekter

De regionale helseforetakene presenterer i rapporten 18 forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forhold som bruk av oransje briller gir bedring for maniske pasienter, unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil, unge gutters røyking kan gi deres fremtidige barn astma og banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

Helse Sør-Øst er representert ved flere forskningspresentasjoner:

 • «Nytt liv for leddgiktpasienter».
  Prosjektleder: Espen A. Haavardsholm, overlege ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
 • «Redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern». 
  Prosjektleder: Klinikksjef Martin C. Veland, Psykiatrisk Klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 • «Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft».
  Prosjektleder: Professor Ragnhild A. Lothe, Seksjon for molekylær onkologi og K.G. Jebsen-tarmkreftsenter, Oslo universitetssykehus
 • «Puster barnet normalt?».
  Prosjektleder: Trond Markestad, professor og forskningsrådgiver i Sykehuset Innlandet.
 • «Eldre hjertepasienter bør tilbys samme utredning som nye».
  Prosjektledere: Nicolai Kloumann Tegn og Bjørn Bendz, Oslo universitetssykehus.
 • «Unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil».
  Overlege Jarle Jortveit ved Sørlandet sykehus og professor Henrik Holmstrøm ved Oslo universitetssykehus er to av forskerne bak studien
 • «Billigere medisiner gir flere pasienter den beste behandlingen».
  Prosjektleder: Professor og avdelingssjef, Tore K. Kvien, Diakonhjemmet Sykehus
 • «En banebrytende studie gir muligheter for store økonomiske besparelser».
  Prosjektleder: Karina Berg, overlege og doktorgradsstipendiat ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus.


Forskningsrapporten


Nasjonale forskningsartikler

 • Finnmarkssykehuset
  Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Oslo universitetssykehus
  Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Oslo universitetssykehus
  En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Oslo universitetssykehus
  Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • St. Olavs hospital
  Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • St. Olavs hospital
  Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • Helse Fonna
  Oransje briller gir betring til maniske pasientar

  – Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og tredje. Den kjensla var heilt fantastisk. Forskar og psykiater Tone Henriksen sin studie om behandling av bipolare pasientar med blåblokkerande briller har skapt int...

 • Helse Stavanger
  Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Sykehuset Innlandet
  Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Akershus universitetssykehus
  Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...

 • St. Olavs hospital
  Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.