Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

​- Synliggjøring av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for omdømmet blant beslutningstakere, det politiske miljøet og publikum generelt, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. – Rapporten gir et interessant innblikk i forskningsprosjekter og er av stor betydning for pasientbehandlingen.

Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen under et forskningsseminar i departementet 15. juni.

Helseforetak og private sykehus bruker årlig cirka 3,6 milliarder kroner på forskning. Hele 22 prosent av disse midlene går til kreftforskning.

I rapportens presentasjon av nasjonale nøkkeltall for forskning fremgår det at brukermedvirkningen i forskningsarbeidet øker betydelig. I 2014 gikk 20 prosent av forskningsmidlene til prosjekter med brukermedvirkning. I 2016 er denne andelen økt til 45 prosent. 

Presenterer 18 forskningsprosjekter

De regionale helseforetakene presenterer i rapporten 18 forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forhold som bruk av oransje briller gir bedring for maniske pasienter, unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil, unge gutters røyking kan gi deres fremtidige barn astma og banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

Helse Sør-Øst er representert ved flere forskningspresentasjoner:

 • «Nytt liv for leddgiktpasienter».
  Prosjektleder: Espen A. Haavardsholm, overlege ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
 • «Redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern». 
  Prosjektleder: Klinikksjef Martin C. Veland, Psykiatrisk Klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 • «Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft».
  Prosjektleder: Professor Ragnhild A. Lothe, Seksjon for molekylær onkologi og K.G. Jebsen-tarmkreftsenter, Oslo universitetssykehus
 • «Puster barnet normalt?».
  Prosjektleder: Trond Markestad, professor og forskningsrådgiver i Sykehuset Innlandet.
 • «Eldre hjertepasienter bør tilbys samme utredning som nye».
  Prosjektledere: Nicolai Kloumann Tegn og Bjørn Bendz, Oslo universitetssykehus.
 • «Unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil».
  Overlege Jarle Jortveit ved Sørlandet sykehus og professor Henrik Holmstrøm ved Oslo universitetssykehus er to av forskerne bak studien
 • «Billigere medisiner gir flere pasienter den beste behandlingen».
  Prosjektleder: Professor og avdelingssjef, Tore K. Kvien, Diakonhjemmet Sykehus
 • «En banebrytende studie gir muligheter for store økonomiske besparelser».
  Prosjektleder: Karina Berg, overlege og doktorgradsstipendiat ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus.


Forskningsrapporten


Nasjonale forskningsartikler