Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidsorganet skal fremme samarbeid mellom Helse Sør-Øst og samarbeidende høyskoler og universiteter innen helseforskning, innovasjon og utdanning.

​Mandat

Mandat for samarbeidsorganet for forskning, innovasjons og utdanning i Helse Sør-Øst


Medlemmer

Sammensetning for perioden 2021-2022

Helse Sør-Øst

 • Cathrine Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus HF 
 • Helge Røsjø, divisjonsdirektør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
 • Mette Meisingset, direktør fag og utvikling, Sykehuset Østfold HF

UH-sektoren

 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Per Morten Sandset, viserektor forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
 • Ivar P. Gladhaug, dekan, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Curt Rice, rektor, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Sunniva Whittaker, rektor, Universitetet i Agder
 • Tomas Willebrand, prorektor for forskning, Høgskolen i Innlandet
 • Lars Mathisen, rektor, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Observatører

 • Brukerrepresentant
 • Norges forskningsråd
 • NTNU Gjøvik

Leder for Samarbeidsorganet er administrerende direktør Cathrine Lofthus, Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon for Samarbeidsorganet: forskning@helse-sorost.no


Møteplan

Møteplan for 2021:

 • Fredag 7. mai  kl. 10 - 13
 • Fredag 26. november kl. 9 - 12

Referater

Fant du det du lette etter?