logo Helse Sør-Øst

Konferanse om miljø og bærekraft

Helsesektoren må bidra til å nå klimamålene

Det var en alvorstung første dag av spesialisthelsetjenestens konferanse om miljø og samfunnsansvar 22. april. Vi må tilpasse oss klimaendringer, men vi må også sørge for at vårt eget avtrykk reduseres kraftig.

Publisert 22.04.2024
To menn i dress
Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør Terje Rootwelt

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, åpnet konferansen med å understreke viktigheten av at dette er spørsmål vi må håndtere på tvers av regionene. Spesialisthelsetjenesten er i ferd med å innføre to nye felles klima- og miljømål.

Tiltak for å komme til null

Klima- og miljøminister Andreas Bjellands Eriksen hadde første foredrag. Han understreket at vi er på vei inn i et helt annet omstillingstempo enn det vi noensinne har sett tidligere, og det gjennomføres mange konkrete tiltak.

—Hvis vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 med 90 til 95% lavere utslipp enn i dag, så er det ikke rom for utslipp innen de fleste sektorer. Da disponerer vi over et nasjonalt utslippsbudsjett på 2,5 til 5 millioner tonn, og jeg er relativt sikker på at framtidige beslutningstakere kommer til å allokere mesteparten av det til jordbruket Det betyr at det ikke er særlig mye igjen til alle oss andre. Vi må til null, og vi har 26 år på oss til å komme til null.

Viktige innsatsområder

—Helsesektoren må gjøre mer og mer systematisk i årene fremover. For å bidra til nasjonale mål og sektoren sine egne mål. Og da er det mange viktige innsatsområder for dere framover, sa Eriksen.

  • Dere må stille krav i anskaffelser og følge opp hovedregelen om 30% vekting av klima i alle anskaffelser.
  • Dere må få til utslippsfri transport i det som er en helt kritisk samfunnsinfrastruktur, for eksempel ved å ta i bruk utslippsfrie ambulanser
  • Grønne bygg: sykehusene som reiser seg både utenfor Drammen og i Stavanger er enorme bygg. De skal stå lenge og vil ha påvirkning lenge. Det er viktig med systematisk arbeid for å kutte energibruk, ta i bruk fornybar energi, men også sørge for at byggene bygges på en måte som er konsistent med det fotavtrykket vi tåler.
  • Og vi må tenke på hvor viktige helseinstitusjoner plasseres, sånn at vi unngår unødvendige reiser og legger til rette for miljøvennlige reiser.

For mye engangsutstyr

Professor Mahhmood Bhutta, Brighton and Sussex Medical School, tok for seg forsyningskjeden med mange konkrete eksempel. Vi bruker alt for mye engangsutstyr, og med enkle grep kan vi redusere forbruket betydelig. Litt kan gjøres ved å bruke mindre og å resirkulere, men det som virkelig monner er å gå over til flergangsutstyr. Det gir økonomisk gevinst, det reduserer klimaavtrykket – og det reduserer forbruket av utstyr som ofte produseres under uverdige forhold i Asia.

 

Konferansen strømmes digitalt:

Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse 2024 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)