logo

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • Mot og barn henvender seg i innsjekkingsluke
  29. september 2023
  Vedtar regional fagplan for habilitering

  Det har vært en stor økning av antall pasienter i habiliteringstjenestene, og særlig barn og unge. Nå har styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet en egen fagplan for å sikre en samordnet satsing på habilitering.

 • Portrettbilde av Line Alfarrustad
  29. september 2023
  Moderniserer eiendomsforvaltningen på sykehusene

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å starte det første trinnet av arbeidet med å digitalisere eiendomsforvaltningen i regionen. Byggeprosjektene er først ut.

 • Bygg psykisk helsevern ved Sykehuset Telemark
  29. september 2023
  Skal prioritere psykisk helsevern de neste årene

  Tilbudet til psykisk syke skal prioriteres i årene framover. Helseforetakene legger opp til økt aktivitet – både i tilbudet til voksne og til barn og unge.

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
Oversiktsbilde av byggeplass med 2 kraner, annleggsmaskiner og området rundt med bebyggelse

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser