logo Helse Sør-Øst

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nøkkeltall

Helse Sør-Øst har levert gode resultater innen de fleste områdene i 2023, selv om det har vært utfordringer knyttet til økende ventetider og fristbrudd, høyere 
bemanningskostnader enn planlagt og høyt sykefravær.

Se nøkkeltall og årsrapport
Mange sykehusansatte i forskjellige uniformer

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
En vannmasse med bygninger og kraner i bakgrunnen

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser