logo Helse Sør-Øst

Bedre IKT-støtte til forskere i regionen

I desember åpnet forskningsportalen for forskere i Helse Sør-Øst. Portalen skal gjøre det enklere å innhente informasjon, bestille og bruke IKT-tjenester for forskning. 

Publisert 19.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Forsker titter i mikroskop
​– Forskningsportalen gjør det mulig å jobbe mer fleksibelt og samtidig sikkert. Via portalen kan vi dele data med andre forskere også utenfor egen organisasjon, sier Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken.  

Viktig for f​orskerne

Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken.

Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken. Foto: Vestre Viken

​Forskningsportalen er en selvbetjeningsløsning utviklet spesielt for forskere. Her kan de blant annet bestille og raskt få levert tjenester som personlig arbeidsflate, egne prosjektområder, samt server- og lagringskapasitet. 
Kleivi Sahlberg peker på utfordringene ved at regionen fram til nå ikke har hatt en god nok IKT-tjenester for forskning.

– Denne portalen er viktig for forskerne. Ofte har vi behov for tilgang til annen type programvare og andre utviklingsmuligheter enn klinikere. Det er det vanskelig å få til på en sikker måte i sykehusets nettverk, sier hun.

Raske og sikre tje​​nester

Forskningsportalen åpnet 5. desember og er tilgjengelig for forskere med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold i Helse Sør-Øst. 

– Målet er å tilby en sikker og fleksibel måte å imøtekomme forskernes behov for IKT-tjenester på. Gode IKT-løsninger blir stadig viktigere for å kunne gjennomføre effektiv og god forskning.  Forskningsportalen bidrar dermed til å styrke forskningssamarbeidet i regionen og med andre samarbeidspartnere, sier Rune Simensen, direktør for teknologi- og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.  

Oppdragsgiver er forsknings- og innovasjonsenheten i Helse Sør-Øst RHF, mens Sykehuspartner ivaretar drift, forvaltning og brukerstøtte. 
​​​
– Sykehuspartner skal sikre helhetlig vedlikehold og videreutvikling av en mer moderne og sikker infrastruktur for forskning. Ved å automatisere og standardisere tjenestene, kan vi understøtte forskerne og deres aktiviteter på en enda bedre måte, sier Gülay Kutal, tjenesteporteføljeansvarlig og seksjonsleder for forskningsstøtte i Sykehuspartner. 

Les mer om forskningsportalen og bestill tilgang her:
Forskningsportalen - Helse Sør-Øst RHF