logo

Forskningsportalen

 

​Forskning​sporta​len  

Forskningsportalen gir forskere i Helse Sør-Øst enklere og sikrere tilgang til IKT-tjenester de har behov for i sine prosjekter. Portalen gjør det enkelt å innhente informasjon, bestille og bruke relevante IKT-tjenester for forskning. Deriblant bedre server- og lagringskapasitet, og tjenester som muliggjør digital samhandling på tvers av helseforetakene både i og utenfor regionen. 

Se hvordan forskningsportalen fungerer i en forskers hverdag: (Tips! Trykk på «CC» i oppgavelinjen nederst på videoavspilleren og velg ønsket språk for å få undertekst) 
 

​​
​​
 

Forskning står sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er forskernes behov for enklere og raskere tilgang til IKT-tjenester for sin forskning. I dag må forskere gjennom lange anskaffelsesprosesser for særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, noe som forsinker oppstart av forskningsarbeidet. I tillegg oppleves dagens hardwareløsninger som utdaterte og brukerstøtten for disse vil etter hvert forsvinne. 

Forskningsportalen gir forskere en sentralisert og sikker tilgang til dedikerte områder for ulike prosjekter. Sikre prosjektområder og tilgang til samhandlingsverktøyet Teams, gir mulighet for å bearbeide dokumenter og dele dem med kolleger ut fra roller og oppgaver. Ved å bestille filflytt, blir det enklere å innhente eller dele data og informasjon fra andre forskere utenfor Helse Sør-Øst.​

I forskningsportalen finner du snarveier til eksterne ressurser og andre relevante tjenester bygget for forskning. Gjennom portalen kan forskere selv bestille tilganger til: 

 • Microsoft Teams, et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter, arbeidsrom og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer.
 • Prosjektområde, samler informasjon om prosjektet og tilbyr ikke sensitiv dokumenthåndtering for formelle prosjekter. 
 • Forskerarbeidsflate, er en personlig virtuell arbeidsflate for forskere, som gir tilgang til forskningsprogrammer avtalt av ditt helseforetak, samt mulighet for å selv installere annen tilgjengelig programvare.
 • Datalagringsområde, gir prosjektet større lagringskapasitet med back-up. 
 • Virtuelle maskiner, gir prosjektet serverkapasitet med back-up for økt prosesseringskraft.
 • Filsluse, et filflyttingsverktøy som transporterer informasjon på tvers av helseforetakene, både i og utenfor Helse Sør-Øst og til klarerte eksterne partnere. ​


​​Drift og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst ivaretas av Sykehuspartner og er registrert i tjenestekatalogen. ​Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. 

Forskningsportalen er tilrettelagt som en selvbetjeningsløsning og inneholder informasjon og veiledning for bruk. Trenger du mer hjelp, vil du kunne få det fra Sykehuspartners brukerstøtte. 

​​​​Bruk av forskningsportalen har en kostnad for hvert enkelt helseforetak i Helse Sør-Øst. Det jobbes med å fastsette tjenestepris, og denne trer i kraft i 2023. Frem til da er kostnaden innbakt i tjenesteprisen helseforetaket betaler til Sykehuspartner. 

​​​​Hvem kan få tilgang t​​il forskningsportalen?

 • Alle som er fast ansatte i et helseforetak i Helse Sør-Øst. 
 • Alle med midlertidig ansettelsesforhold, som for eksempel masterstudenter, stipendiater eller innleide ressurspersoner.   
 • Eksterne samarbeidspartnere med midlertidig ansettelsesforhold.   

Dette trenger du for å bestill​e tilgang til forskningsportalen

​Bestill til​​gang her: 

 

 

​Velg "Start ny bestilling"
  • I søkefeltet skriver du "M365 Forskningsportalen bruker"
  • Trykk "Bestill" og fyll ut søknadsskjemaet. 
  • Trykk "Send inn bestilling".  
  • Din nærmeste leder og Sykehuspartner må godkjenne bestillingen før du får tilgang (tilsendt på din helseforetak e-post). 
  • Vent opp til 10 minutter før du logger på.​

Logg på​ her: 


 • ​​Pålogging gjøres med samme bruker som du har fra ditt helseforetak. 
 • ​For å få tilgang utenfor sykehusene (eksternt) eller hvis man sitter på en PC som ikke er driftet av Sykehuspartner, bruk denne veiledningen​ (PDF)

For AHUS-brukere: Merk at noen vil motta en e-post om opprettelse av ny SIKT-bruker. Denne brukeren skal IKKE brukes for pålogging i forskningsportalen, da skal du bruke din normale AHUS-bruker. Den nye SIKT-brukeren skal brukes til pålogging av forskningsspesifikke tjenester og programmer som kan bestilles via forskningsportalen. Når du får tilgang til forskningsportalen, kan du finne mer informasjon om SIKT-brukeren i brukerveiledningene under emne “Forskningsportalen”. 
 


​​Sist oppdatert 14.04.2023