logo Helse Sør-Øst

Brukerutvalget er av stor betydning for utviklingen

– Skal vi gjøre spesialisthelsetjenesten bedre, må det skje i samarbeid med brukerne, sier styreleder Ann-Kristin Olsen. Styret i Helse Sør-Øst RHF var torsdag 8. september samlet til fellesmøte med Brukerutvalget i det regionale helseforetaket .

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 15.02.2017

En person som holder en presentasjon for et publikum

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten. I fellesmøtet med styret holdt tre av brukerutvalgets medlemmer innlegg om temaene pasientens helsetjeneste, likeverdig helsetjenester og brukernes innspill til regional utviklingsplan.

- Brukerne som endringsagenter er noe vi trenger i en sektor som er i så stor endring som vår. Vi har gjort, og ønsker fortsatt å bruke brukerutvalget aktivt i arbeidet med å videreutvikle og forbedre sykehustilbudet til innbyggerne i vår region. Samlet har Brukerutvalget en bred erfaring som pasienter og pårørende og er en viktig bidragsyter til å hjelpe oss med å få frem utfordringene og ha fokus på de riktige sakene, sier Ann-Kristin Olsen.

Brukerutvalgets leder Øistein Winje er glad for styreleders anerkjennelse og sier medlemmene i utvalget legger ned mye tid og ressurser i sitt arbeid.

- Vi er involvert i de sakene vi synes er viktige og vi gleder oss over å se at brukerstemmen stadig blir viktigere i utviklingen av helsesektoren, sier Winje.

Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørende blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører.

Se også...

Mer om brukerutvalget og deres arbeid