logo Helse Sør-Øst

Fagplan rehabilitering på høring

Helse Sør-Øst RHF sender nå regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering ut på høring. Høringsfristen er satt til 7.juli 2023.

Publisert 20.04.2023
En mann som sitter på bakken med en sykkel i luften
Formålet med fagplanen er at alle pasienter i Helse Sør-Øst skal ha tilgang til gode, likeverdige helsetjenester innen fysikalsk medisin og rehabilitering uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. 

Videre skal planen legge til rette for at det meste av rehabiliteringen skal skje der pasienten bor og eventuelt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen som har jobbet frem planen har satt ned seks satsingsområder som skal bidra til at formålene nås: 

  • Inneliggende rehabilitering i tidlig fase 
  • Helhetlige og sammenhengende pasientforløp 
  • Muskel og skjelettplager og langvarige smertetilstander 
  • Arbeid og utdanning i rehabilitering 
  • Kompetanse, rekruttering og utdanning
  • Forskning og fagutvikling

Ulrich Spreng

Ulrich Spreng

- Dette er en viktig plan for den videre utviklingen av rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. Høringsperioden skal brukes til fortsatt dialog og en videre utvikling av endelig plan, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng. 

Arbeidet med planen har skjedd med bred deltakelse fra helseforetakene, private ideelle med eget opptaksområde, private avtaleparter innen rehabilitering, kommuner, relevante kompetansetjenester, praksiskonsulent, NAV, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Arbeidet har i tillegg vært drøftet i en rekke andre instanser både internt og eksternt.

Endelig plan skal styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF i oktober 2023.

Les m​​​er