logo Helse Sør-Øst

Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

 

 

Tidligere høringer:

 

Regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst​​

Helse Sør-Øst RHF inviterer til høring Regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering.
Formålet med fagplanen er at alle pasienter i Helse Sør-Øst skal ha tilgang til gode, likeverdige helsetjenester innen fysikalsk medisin og rehabilitering uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Fagplanen skal videre legge til rette for at det meste av rehabiliteringen skal skje der pasienten bor og eventuelt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 

Saken ble styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF i oktober 2023

Rapport regional fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst (PDF)

Høringsbrev (PFD)​​​

Høringsinst​an​ser (PDF)

   

  Regional utviklingsplan 2040

  Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede strategi. Den ble revidert og sendt ut på bred høring i perioden juni-september 2022. Kommuner i region Helse Sør-Øst, pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle sykehus og kommersielle virksomheter ble spesielt invitert inn i høringen, men alle som ønsket kunne komme med innspill. Til sammen kom det inn over 70 høringsinnspill.

  Regional utviklingsplan del 1 (PDF)

  Regional utviklingsplan del 2 (PDF)

  Høringsbrev (PDF)

  Høringsinstanser (PDF)
    

   Ny struktur i Sykehuset Innlandet

   Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 15. januar at det skal gjennomføres en kort høring av ny sykehusstruktur i Innlandet. Informasjon om høringen og høringsbrev ble 1. februar sendt til kommunene og lagt ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.
   Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF inviterer til høring av prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende samfunnsanalysen som er utført av COWI AS og Vista Analyse.

   Rapport (PDF)

   Samfunnsanalyse

   Høringsbrev (PDF)

   Høringsinstanser (PDF)
    Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

    Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune. Høringsfrist er satt til 10. mai 2020

    Rapport (PDF)

    Høringsbrev (PDF)

    Høringsinstanser (PDF)

     

     

     Regional utviklingsplan 2035

     Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som sendes på høring med frist 15.10.2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt. Alle er velkomne til å gi innspill, og alle innspill vil bli publisert.

     Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 (PDF)

     Høringsbrev (PDF)

     Høringsinstanser (PDF)

       

      Kjønnsdysfori

      En nasjonal arbeidsgruppe har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det interregionale fagdirektørmøtet besluttet 16.4.2018 at rapporten skulle sendes ut på høring, med høringsfrist 22. mai 2018.

      Kjønnsdysfori Rapport utkast til høring (PDF)

      Høringsbrev (PDF)

      Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.

        

        

        

       Mekanisk trombektomi

       Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. Rapporten har vært ute på høring i Helse Sør-Øst RHF der vi spesielt har bedt om tilbakemeldinger på: 

       • Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i Delrapport fase 2 
       • Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen?
       • Eventuelt andre innspill

       Følgebrev (PDF)

       Hovedrapport (PDF)

       Delrapport 1 (PDF)

       Delrapport 2 (PDF)

        Sist oppdatert 19.01.2024