logo Helse Sør-Øst

Foreslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Regjeringen vil foreslå at det i statsbudsjettet for neste år settes av 2,713 milliarder kroner i investeringslån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Dette fortalte helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen da de i dag besøkte Radiumhospitalet

Publisert 29.08.2017
Sist oppdatert 23.02.2018
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​- Dette er svært gode nyheter. Hvis dette også blir resultatet av budsjettbehandlingen i Stortinget til høsten vil vi kunne starte byggingen av det nye bygget i 2019. Dagens sengebygg er gammelt og lite funksjonelt for dagens pasientbehandling. For både pasienter, pårørende og ansatte vil et nytt bygg gi store forbedringer, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Etter planen skal det nye klinikkbygget stå ferdig i 2022. Bygget har et funksjonsareal på rundt 16 000 kvadratmeter og har en samlet kostnadsramme på vel 3,1 milliarder kroner.

Klinikkbygget er del av det helhetlige målbildet

Byggingen av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er del av det helhetlige målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Sykehuset skal utvikles videre med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus med somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

- Det er viktig at det er satt et målbilde for hele Oslo universitetssykehus, slik at de enkelte delene som videreutvikles passer inn i det hele. Sist jeg hadde gleden av å møte både finansministeren og helse- og omsorgsministeren var på Aker sykehus i juni 2016, da målbildet ble bekreftet. Radiumhospitalet er prosjektet som er kommet lengst, blant annet takket være privat initiativ, sa Cathrine Lofthus under dagens markering.

Prosjektet er nå i den såkalte konseptfasen, som gjennomføres i to ledd. Programkrav og føringer, valg av utbyggingsløsning og konsept, økonomiske rammer og grunnlag for lånefinansiering ble avklart ved styrebehandlingen i juni 2017. I løpet av høsten gjennomføres del 2 av konseptfasen hvor den valgte utbyggingsløsningen bearbeides og detaljeres til et komplett skisseprosjekt.

Etter planen skal skisseprosjektet behandles i styret for Helse Sør-Øst RHF i desember 2017.

Les mer:

Informasjonsside om de store utviklingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus