logo Helse Sør-Øst

Informasjon om omleggingen av Raskere tilbake-ordningen fra 2018

Raskere tilbake-ordningen legges om. Tilskuddsmidler overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger for pasientbehandling. Pasienter kan fortsatt henvises til aktuelle tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 26.12.2017

Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasienter som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Fastleger og andre henvisere bør fortsatt ha fokus på tilrettelegging for arbeidsdeltakelse, i konsultasjoner med relevante pasienter. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som andre pasientgrupper.

Les hele saken på Helsedirektoratets nettsider

Nærmere informasjon om tilbud og henvisningsrutiner på Helse Sør-Øst RHFs nettsider