logo Helse Sør-Øst

Oversettelsesverktøy styrker pasientkommunikasjonen

Det digitale oversettelsesverktøyet Care To Translate er nå klart til å tas i bruk av alle helseforetakene i regionen. Verktøyet skal være en støtte i kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell.

Publisert 12.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
En hånd som holder en tablett
Helse Sør-Øst tilbyr verktøyet på regionalt nivå, og det er Sykehuspartner som skal forvalte videreutvikling av tjenesten. Rammeavtalen som er inngått, gjør det mulig for alle de fire helseregionene å benytte seg av det samme verktøyet.  

Flere av foretakene i regionen har allerede startet å teste verktøyet, noe som tilbys kostnadsfritt ut 2022.
  

Gode er​​faringer 

Oversettelsesverktøyet skal være en kommunikasjonskanal mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell i situasjoner hvor man vanligvis ikke bestiller tolk. Eksempler er kommunikasjon rundt prøvetaking, røntgenundersøkelser, betaling eller enklere spørsmål til pasienter. 

Erfaringer fra testing av verktøyet på Oslo universitetssykehus og fra Region Värmland i Sverige, er gode. Både ansatte og pasienter erfarer økt trygghet ved å ha verktøyet tilgengelig. 

Les​ mer