logo Helse Sør-Øst

Satser på kunstig intelligens

Kunstig intelligens gir helsesektoren store muligheter. Helse Sør-Øst ønsker å ta i bruk teknologien for å styrke både kvaliteten og effektiviteten på helsetjenestene. Billeddiagnostikk er ett av områdene det satses på.

Publisert 13.06.2023
Dame i hvit frakk foran pc skjerm

Foto: Sectra

Med utgangspunkt i et innovasjonsprosjekt fra Vestre Viken der kunstig intelligens (KI) er tatt i bruk i radiologi, gjør Helse Sør-Øst nå en strategisk satsing på å utvide bruken både i Vestre Viken og i andre helseforetak. Vestre Viken får ansvaret for å lede et nettverk for de helseforetakene som nå vil ta dette i bruk. Det legges opp til en to-årig satsing med to millioner kroner per år. 

– Det er store forventninger til hvordan kunstig intelligens kan bidra til å automatisere og forbedre oppgaveløsning i helsetjenesten. Bruker vi teknologien riktig, kan vi styrke kvaliteten på tjenestene, og ansatte kan bruke tiden sin til det de kan best, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.   

Han trekker fram radiologi som ett av flere aktuelle fagområder. 

– Ulike typer bilder inkludert røntgenbilder er viktige for diagnostikk og oppfølging av pasienter, og etterspørselen er økende. Vi starter satsingen på dette feltet, men vi vil kontinuerlig vurdere andre områder hvor kunstig intelligens kan være relevant, sier Rootwelt. 

Status og innføring

Innen radiologi er det store datamengder. Hvis datamaskinene «har lært» hva de skal se etter, basert på tusenvis av bilder, kan avanserte algoritmer redusere tungvint rutinearbeid. Da kan kunstig intelligens brukes som viktig støtte og gi radiologene mer tid til faglige vurderinger av bilder hvor det er avvikende funn.

– Da kan vi styrke kvaliteten på diagnostikken, sier Rootwelt. Han mener det også kan bidra til å redusere unødig ressursbruk på undersøkelser uten mistanke om funn.

Det pågår også et innføringsprosjekt der KI brukes for netthinnescreening som del av oppfølgingen av pasienter med diabetes. Videre jobbes det regionalt med innføring av digital patologi, som legger til rette for fremtidig innføring og bruk av et voksende antall KI-løsninger innen patologi. Utviklingen av nye behandlingstilbud, som persontilpasset medisin, er også avhengig av beslutningsstøtteverktøy med KI.

Å bruke kunstig intelligens både for kliniske og administrative områder er forankret i det prioriterte satsingsområde Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi i regional utviklingsplan 2040. 

 

Les mer 

Om prosjektet i Vestre Viken: 

Vestre Viken i front innen kunstig intelligens (vestreviken.no)

Kunstig intelligens i røntgenavdelingen (vestreviken.no)


Om satsingen på egne nettsider:

Kunstig intelligens på vei inn i sykehusene

Notat til styreseminar 27. april - kunstig intelligens (pdf)