logo Helse Sør-Øst

Stadig flere får sårbehandling hjemme

I fjor ble det gjennomført nesten 600 digitale sårkonsultasjoner ved fire helseforetak i Helse Sør-Øst. Helseforetakene har innført en modell hvor helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider om behandlingen hjemme hos pasienten.

Publisert 31.05.2024
Sist oppdatert 04.06.2024
Ingebjørg Irgens og Hilde Sørli ved Sunnaas sykehus
Overlege Ingebjørg Irgens og delprosjektleder Hilde Sørli ved Sunnaas sykehus.

Modellen tilrettelegger for at helsepersonell i kommunen sammen med pasienten har direkte dialog med fagpersoner i spesialisthelsetjenesten via videokonferanse. Forebygging og behandling skjer i form av kompetansedeling og veiledning på direkten.

Portrett av prosjektleder Marit Dammen ved Sykehuset Innlandet
Prosjektleder Marit Dammen ved Sykehuset Innlandet


– Det er inspirerende å se hvor mye engasjement og motivasjon digitale sårtjenester skaper, sier prosjektleder Marit Dammen ved Sykehuset Innlandet.

Hittil er det fire helseforetak og 56 kommuner som har samarbeidet om å utvikle en felles tjenestemodell for digital sårbehandling. Helseforetakene som har samarbeidet er Sykehuset Innlandet, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

Prosjektet kan vise til svært gode resultater.
– Pasientene får god oppfølging og behandling og opplever økt trygghet når helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan ha dialog via videokonferanse hjemme hos pasienten, sier delprosjektleder ved Sunnaas sykehus, Hilde Sørli.
Hun mener at denne modellen har et stort potensial for spredning og videreutvikling.
– Vi oppfordrer derfor alle kommuner og helseforetak til å bli med, sier Sørli.

Dette arbeidet har vært en kjempefin erfaring
Ingebjørg Irgens, overlege Sunnaas sykehus

I 2023 ble det gjennomført totalt 596 digitale sårkonsultasjoner ved de fire helseforetakene i Helse Sør-Øst. Digital sårbehandling har vist kvalitative og kvantitative gevinster, samt miljømessig og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Det er moro å se at de digitale sårtjenestene øker i omfang og at vi kan dokumentere effekt av arbeidet, sier overlege Ingebjørg Irgens ved Sunnaas sykehus. Hun trekker også fram brukernes positive tilbakemeldinger.
– Dette arbeidet har vært en kjempefin erfaring, sier Irgens.

Mellom 50 000 og 100 000 mennesker lever med kroniske sår i Norge. Oppfølging av kroniske sår krever kontinuitet, kompetanse og samhandling mellom helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, og med pasient og nærkontakter. 

Helseforetakene har utarbeidet felles prosedyrer, retningslinjer, kompetansemateriell, forløp og anbefalinger. Disse er samlet i Nasjonal veileder for digital sårbehandling, og målet er at alle sykehusene skal benytte seg av denne.