logo Helse Sør-Øst

Lyser ut 10 millioner til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut 10 millioner kroner til tjenesteinnovasjon og samhandling i regionen i en åpen konkurranse.

Publisert 22.03.2024
2 hvitkledde ansatte foran pc skjerm
En del av årets midler til tjenesteinnovasjon er avsatt til satsing på brukerstyrte poliklinikker

Målet med satsing på tjenesteinnovasjon er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.

En del av årets midler er allerede avsatt til en målrettet satsning for å innføre brukerstyrte poliklinikker i alle helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen. ​

​Søknadsfrist for utlysningen er 2. juni 2024

Les mer her