logo Helse Sør-Øst

Utlysning av innovasjonsmidler 2018

Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

Publisert 06.02.2018

Det kan søkes om inntil en million kroner for en prosjektperiode på inntil to år i kategorien behovsdrevet innovasjon og inntil 500.000 kroner for ett år i kategorien forskningsbasert innovasjon.

Søknadsfrist er 22. mars.

Les mer om utlysningen her