Innovasjon

- ny kunnskap, nye metoder og nye hjelpemidlerTiltak for å møte covid-19-utbruddet

Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for prosjektarbeid ved våre helseforetak. Vi har forståelse for at de som jobber med innovasjonsprosjekter kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger. Det vil bli lagt ut mer informasjon her fortløpende.  

Forlengelse av pågående innovasjonsprosjekter

Mange innovasjonsprosjekter vil av ulike årsaker få forsinkelser eller avbrudd på grunn av koronautbruddet. Vi ønsker at pågående prosjekter skal kunne bli fullført i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelser av prosjektperioden for dem det måtte gjelde. Inntil videre ber vi prosjektledere avvente med å sende inn endringsmeldinger til det er mer avklart hvilke følger koronasituasjonen vil få. 

Ny, nyttig og nyttiggjort


Innovasjon er en ny og bedre løsning, som er så god at den tas i bruk. Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, vil innovasjonsaktivitetene i Helse Sør-Øst være rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetakene. 

Målene skal nås bl.a. ved å realisere innovasjonspotensialet i helseforetakenes forskning og i øvrige ideer fra ansatte, pasienter og pårørende, samt ved å ta i bruk nye løsninger utviklet av næringslivet.
Regionale midler til forskningsbasert innovasjonRegionale midler til tjenesteinnovasjon 


Innovasjonsmidler til nye løsninger knyttet til testing av koronainfeksjon

Rapportering

Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Søknader som innvilges fra og med 2018 skal levere rapport i portalen eRapport. Lenke sendes ut til prosjektleder i god tid før rapporteringsfrist. 

Tildelinger

Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfTildelte prosjekter tjenesteinnovasjon 2020.pdfpdf197206
Tildelte prosjekter 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2020.pdfTildelte prosjekter 2020.pdfpdf410346
Tildelte prosjekter 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2019.pdfTildelte prosjekter 2019.pdfpdf239817
Tildelte prosjekter 2018-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2018-2.pdfTildelte prosjekter 2018-2.pdfpdf337335
Tildelte prosjekter 2018-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2018-1.pdfTildelte prosjekter 2018-1.pdfpdf229152
Tildelte prosjekter 2017-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2017-2.pdfTildelte prosjekter 2017-2.pdfpdf198668
Tildelte prosjekter 2017-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2017-1.pdfTildelte prosjekter 2017-1.pdfpdf201945
Tildelte prosjekter 2016-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-2.pdfTildelte prosjekter 2016-2.pdfpdf214971
Tildelte prosjekter 2016-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2016-1.pdfTildelte prosjekter 2016-1.pdfpdf32967
Tildelte prosjekter 2015-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-2.pdfTildelte prosjekter 2015-2.pdfpdf63735
Tildelte prosjekter 2015-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2015-1.pdfTildelte prosjekter 2015-1.pdfpdf66000
Tildelte prosjekter 2014-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-2.pdfTildelte prosjekter 2014-2.pdfpdf35811
Tildelte prosjekter 2014-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2014-1.pdfTildelte prosjekter 2014-1.pdfpdf77167
Tildelte prosjekter 2013-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-2.pdfTildelte prosjekter 2013-2.pdfpdf261568
Tildelte prosjekter 2013-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2013-1.pdfTildelte prosjekter 2013-1.pdfpdf270354
Tildelte prosjekter 2012-3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-3.pdfTildelte prosjekter 2012-3.pdfpdf181557
Tildelte prosjekter 2012-2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-2.pdfTildelte prosjekter 2012-2.pdfpdf59400
Tildelte prosjekter 2012-1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2012-1.pdfTildelte prosjekter 2012-1.pdfpdf503937
Tildelte prosjekter 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2011.pdfTildelte prosjekter 2011.pdfpdf48457
Tildelte prosjekter 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Innovasjonsmidler/Tildelinger/Tildelte prosjekter 2010.pdfTildelte prosjekter 2010.pdfpdf44580


Nasjonalt samarbeid

Regjeringen vurderer innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske og næringspolitiske mål. Samarbeidsavtalen, som innebærer et samarbeid mellom Helsedirektoratet/InnoMed, KS og de fire regionale helseforetakene, har som mål at partene sammen skal bidra til økt verdiskaping i offentlig og privat sektor. Resultatet er økt kvalitet og effektivitet i offentlig helsetjenester som følge av utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  

Last ned avtalen (pdf)


Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

  • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
  • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
    Sør-Øst
  • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
  • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
    kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjon

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst


Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.


Fant du det du lette etter?