Om oss

- regionalt helseforetak som sørger for spesialisthelsetjenestetilbud

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fem regionale helseforetak, som senere er blitt til fire.

Om Helse Sør-Øst RHF

Kart

Helse Sør-Øst RHF er det største av fire regionale helseforetak i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i  Innlandet, Oslo,  Vestfold og Telemark, Viken og Agder 

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner.

Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Det arbeider omlag 160 medarbeidere i RHF-et som har hovedkontor på Hamar.

 

Visjon og verdigrunnlag

Helse Sør-Øst sin visjon er:

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Helsetjenestens kvalitet måles i møtet med den enkelte pasient.

De tre nasjonale verdiene er:

  • kvalitet
  • trygghet
  • respekt

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. 

 

Det regionale helseforetakets rolle

Hva er oppdraget vårt?

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. Det viktigste føringene får vi av eier, Helse- og omsorgsdepartementet gjennom et årlig oppdragsdokument.

Vårt oppdrag er å gi gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle.

Hva gjør vi?

For å sikre gode og likeverdige helsetjenester arbeider Helse Sør-Øst RHF, sammen med helseforetakene i regionen, etter føringer fra eier og egne strategier og mål. Arbeidet skjer innenfor den økonomiske rammen Helse Sør-Øst RHF bevilges fra eier, og på grunnlag av behovsvurderinger i regionen.

Gå til oversikt over strategier og mål, og oversikt over ulike prosjekter som gjennomføres.  

Hva har vi gjort?  

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Gå til oversikt over årsrapporter, årlig melding og nøkkeltall


 

Organisering

Organisasjonskart (PDF)

Ledige stillinger

Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Se våre høringer her


Konserntillitsvalgte og konsernverneombud

Veileder for verneombud

 

Fire regioner i helsenorge

Det er fire regionale helseforetak som har ansvar for spesialisthelsetjeneste i Norge. I tillegg til Helse Sør-Øst RHF er regionene:

Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF


Alle helseforetak i Norge (regjeringen.no)


Nasjonalt profilprogram for helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et profilprogram som blant annet omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting og symbolbruk.

Lenke til nasjonalt profilprogram (regjeringen.no)
Fant du det du lette etter?