Eieravdeling

Eieravdelingens hovedoppgaver er å bistå styret i å ivareta sitt ansvar, legge til rette for den formelle eierstyringen i foretaksgruppen og ivareta systemansvar for arbeidet med beredskap og oppfølging av sikkerhetsloven.

Avdelingen har ansvar for forberedelse og tilrettelegging av styremøtene i Helse Sør-Øst RHF og har sekretariatsfunksjoner for styret i styremøter og arbeidet i styrets valgkomite

Avdelingen ivaretar beredskapssystem og samarbeid med helseforetakene innen beredskapsområdet, samt det regionale helseforetakets oppfølging av sikkerhetsloven.

Avdelingen følger opp overordnet virksomhetsstyring og har ansvar for operasjonalisering av styringsbudskap fra eier (Helse- og omsorgsdepartementet), rapportering i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF og risikostyring på regionalt nivå.

Ansatte i avdelingen

Hilde Jacobsen
spesialrådgiver

Hilde Kristine Morfjord
spesialrådgiver

Ingjerd Schou
spesialrådgiver

Jostein F. Jensen
spesialrådgiver

Kathrine Hofgaard Vaage
spesialrådgiver​

Fant du det du lette etter?