logo Helse Sør-Øst

Kontakt oss

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor i Parkgata 36 i Hamar og har åpent fra 08.00 til 16.00 på hverdager.

 Alle henvendelser til Helse Sør-Øst RHF skal gå via sentralbord eller postmottak:

 

Telefon sentralbord: 62 58 55 00 (08.00 -16.00)

​E-post: postmottak@helse-sorost.no

Media: Kontakt kommunikasjonsavdelingen 

Avdelinger i Helse Sør-Øst RHF

Avdelinger og enheter i Helse Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Helse Sør-Øst RHF: 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner.

Les mer om våre helseforetak og samarbeidspartnere
Sist oppdatert 10.01.2024