logo Helse Sør-Øst

Eieravdeling

Eieravdelingens hovedoppgaver er å bistå styret i å ivareta sitt ansvar, legge til rette for den formelle eierstyringen i foretaksgruppen og ivareta systemansvar for arbeidet med beredskap og oppfølging av sikkerhetsloven.

Avdelingen har ansvar for forberedelse og tilrettelegging av styremøtene i Helse Sør-Øst RHF og har sekretariatsfunksjoner for styret i styremøter og arbeidet i styrets valgkomite

Avdelingen ivaretar beredskapssystem og samarbeid med helseforetakene innen beredskapsområdet, samt det regionale helseforetakets oppfølging av sikkerhetsloven.

Avdelingen følger opp overordnet virksomhetsstyring og har ansvar for operasjonalisering av styringsbudskap fra eier (Helse- og omsorgsdepartementet), rapportering i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF og risikostyring på regionalt nivå.

Ansatte i avdeli​ngen

Hilde Jaco​bsen
spesialrådgiver

Hilde Kristin Mo​​​rfjord
spesialrådgiver​

Håkon Magnus Willumsen
spesialrådgiver

Ingjerd Schou
spesialrådgiver

Jan Wilhelm Willassen
spesialrådgiver

Kathrine Hof​​gaard Vaage
spesialrådgiver​

Sist oppdatert 11.03.2024