Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ansatte i avdelingen

Knut Even
 Knut Even Lindsjørn, avdelingsleder medisin og helsefag (konstituert)


Lars Eikvar

fagdirektør (konstituert)

Ole Tjomsland
prosjektdirektør

Ragnhild Woll
spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?