logo Helse Sør-Øst

Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ansatte i av​delingen

Portrett av Ulrich Johannes Spreng
Ulrich Johannes Spreng
Direktør medisin og helsefag og medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 

Ole Tjomsl​​and
prosjektdirektør

Ragnhild W​​oll
spesialrådgiver

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Enheter under medisin og helsefag

  • Forskning og diagnostikk

    Enhet for forskning og innovasjon har ansvar for koordinering og forvaltning av de regionale forsknings- og innovasjonsmidlene i Helse Sør-Øst og administrerer også Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning på vegne av RHF-ene...

  • Psykisk helsevern og rusbehandling

    Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling...

  • Samhandling og brukermedvirkning

    Samhandling og brukermedvirkning ivaretar og følger opp oppgaver knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, brukermedvirkning, samvalg, folkehelse, pasient- og pårørendeopplæring, likeverd og minoritetshelse.

Sist oppdatert 24.04.2023