logo Helse Sør-Øst

Enhet for avtalespesialistordningen

Ansatte i enheten

Anne Cecilie Skule
konstituert enhetsleder

Mona Harby
HR-rådgiver konst. teamleder

Karina Kaspersen
HR-administrasjonsrådgiver

Kari Iren Austad Borge
spesialrådgiver

Anita Jensen
spesialrådgiver

Tina Sanders
rådgiver

Marianne Nordve
rådgiver

Emma Kristine Salicath
rådgiver

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 11.03.2024