logo Helse Sør-Øst

Psykisk helsevern og rusbehandling

Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling. De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet. Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

​Ansatte i enheten

Anne Cecilie Skule
direktør psykisk helsevern og rusbehandling

Frode Bie
fagsjef

Miriam Kristine Sandvik
fagsjef

Bente Lunder Johannessen
rådgiver/kontorleder Skien

Elisabeth Øya
rådgiver

Heidi Blindheim
avtaleforvalter/spesialrådgiver

Hilde Bakken Fallet
rådgiver

Hilde Skredtveit-Næss
spesialrådgiver

Josefine Kamfjord Ringdal
rådgiver

Kari Iren Austad Borge
spesialrådgiver

Line Grøtterud
rådgiver

Marianne Nordve
rådgiver

Thomas Vestre Hansen
spesialrådgiver

Tine Sanders
rådgiver

 

 

 

 

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

 

Sist oppdatert 03.01.2023